Hoppa till innehåll

Vårens utlysningar av statsunderstöd för social- och hälsovårdsreformen avslutades

Utgivningsdatum 11.5.2020 11.32 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 15.02
Nyhet

Ansökningstiden för statsunderstöden för den regionala beredningen som stöder strukturreformen inom social- och hälsovården och för programmet Framtidens social- och hälsocentral har avslutats den 30 april 2020.

Institutet för hälsa och välfärd har huvudansvaret för bedömningen av ansökningarna för programmet Framtidens social- och hälsocentral och social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för bedömningen av ansökningarna för strukturreformen.

Understödsbesluten fattas före utgången av juni 2020.

Sammanlagt 24 ansökningar lämnades in till utlysningen av statsunderstöd för strukturreformen inom social- och hälsovården. Ansökningarna kom från alla vårdlandskap samt Helsingfors stad, HUS och Östra Savolax. Ansökningarnas totala summa var knappt 160 miljoner euro, vilket är cirka 38 miljoner euro mer än summan som utdelas. Genomförandetiden för projekten pågår fram till den 31 december 2021.

Sammanlagt 24 ansökningar lämnades in till utlysningen av statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral. Ansökningarnas totala summa var knappt 73 miljoner euro, och 70 000 000 euro kommer att utdelas. Tiden för genomförandet av projekten förlängs med två månader jämfört med det som tidigare meddelades i utlysningen, det vill säga fram till den 31 december 2022.

Ytterligare information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163516 [email protected]

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 012 [email protected]

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 290 [email protected]