Hoppa till innehåll

THL har utvärderat välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster – rapporterna som nu publiceras stöder utvecklingen av tjänsterna i de nya områdena

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2021 10.10 | Publicerad på svenska 22.11.2021 kl. 13.57
Kuvituskuva: äiti ja lapsi odotusaulassa

THL publicerar före utgången av januari 2022 utvärderingsrapporter om social- och hälsovårdstjänsterna i varje framtida välfärdsområde. Utvärderingen gäller 2020 och början av 2021.

I varje utvärdering ligger fokus på två särskilda teman som området själv har definierat och som fastställts av SHM, till exempel mentalvårds- och missbrukartjänster samt familjetjänster. 

Dessutom granskas befolkningens servicebehov i området, det aktuella läget gällande ordnandet av tjänster och utvecklingstrenden i fråga om ordnandet av tjänster samt social- och hälsovårdens kostnader, finansiering och investeringar. Samtidigt produceras också en lägesbild av informationshanteringen angående social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringen i området. 

Syftet med utvärderingarna är att producera tillförlitlig information som analyserats utifrån enhetliga kriterier som stöd för styrningen av nya välfärdsområden. 

"Jag hoppas att vår utvärdering hjälper välfärdsområdena med att utveckla sina egna verksamheter och att ordna tjänster. Målet med vår utvärdering är att producera jämförelseinformation områdena emellan från de olika delområdena inom social- och hälsovårdssystemet", berättar Pekka Rissanen, överdirektör för informationstjänsterna vid THL.  

Först, det vill säga den 30 november, publiceras en utvärdering av Egentliga Tavastlands välfärdsområde.

Utvärderingen grundar sig på intervjuer och omfattande bakgrundsmaterial

THL har årligen utvärderat ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård som trädde i kraft i början av juli 2021 blev uppgiften lagstadgad.  

Nu publiceras utvärderingarna för första gången enligt välfärdsområde. 

Utvärderingarna grundar sig på både kvantitativt och kvalitativt material. Informationsunderlaget består av diskussioner som förts med välfärdsområdenas representanter, administrativa dokument samt av Valviras och regionförvaltningsverkens tillsynsobservationsrapporter. 

Den största delen av de indikatorer som används i utvärderingen hör till indikatorerna för kostnadseffektivitet i styrningen av social- och hälsovårdstjänster (KUVA).

Utvärderingen stöder SHM:s styrningsuppgift 

THL:s expertutvärderingar stöder SHM:s styrningsuppgift, eftersom utvärderingsrapporterna används som centralt informationsmaterial i de styrningsförhandlingar för välfärdsområdena som leds av SHM. 

Hädanefter görs utvärderingen varje år både enligt välfärdsområde och också samarbetsområde. Samarbetsområdena består av välfärdsområden i området och följer i regel de tidigare sjukvårdsdistriktens specialupptagningsområden.

Utvärderingsrapporten för varje välfärdsområde publiceras i THL:s webbtjänst samma dag som områdets styrningsförhandlingar förs. Välfärdsområdenas styrningsförhandlingar ordnas 30.11.2021–28.1.2022.

Den nationella utvärderingen publiceras våren 2022. 

Tidtabellen för publiceringen av rapporterna och de särskilda temana enligt välfärdsområde 

Bakgrundsinformation 

Ytterligare information 

överdirektör, kunskap och data Pekka Rissanen, THL, [email protected]thl.fi, tfn 029 524 6068
utvärderingschef Nina Knape, THL, for-namn.efternamn@thl.fi tfn 029 524 7683