Hoppa till innehåll

THL samlar in information för att utveckla rådgivningarnas tjänster och mun- och tandvårdstjänsterna med hjälp av klientrespons

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2021 12.17
Kuvassa aikuinen ja lapsi

I november 2021 samarbetar THL med kommunerna och samkommunerna för att genomföra en klientenkät om mödra- och barnrådgivningarna och enheterna för mun- och tandvård. Genom enkäten utreds hur nöjda klienterna är med den vård och service som de fått.  

Enkäten genomförs vid mödra- och barnrådgivningar och enheter för mun- och tandvård i Finland mellan den 8 och den 26 november 2021.  

Den förra enkäten gjordes hösten 2018. 

Enheterna kan använda resultaten från enkäten för att utveckla sina tjänster och genomföra projekt inom programmet Framtidens social- och hälsocentral, samt för uppföljningen av dem.      

THL publicerar resultaten av enkäten på sin webbplats i början av 2022.  

Enkäten är en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral 

THL koordinerar som en del av social- och hälsovårdsreformen programmet Framtidens social- och hälsocentral, där man genom regionala projekt utvecklar social- och hälsovårdstjänsterna.  

För att stöda utvecklingsarbetet inom projekten producerar THL bland annat analyserad, nationellt jämförbar information som grundar sig på forskning. Enkäterna om social- och hälsovårdstjänster är en del av det stöd som THL ger programmet.  

”Det är mycket viktigt att delta i enkäten så att vi får veta om tjänsterna och de nya lösningarna utvecklas i rätt riktning ur klientens synvinkel”, berättar THL:s utvecklingschef Salla Sainio som ansvarar för klientresponsenkäterna. 

Information om enkäterna har skickats till kommunernas och samkommunernas registratorskontor.

Material till enkäten finns på THL:s webbplats