Hoppa till innehåll

Juhana Valo:
Toivo-programmet startar – förväntningarna är höga

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2020 16.56 | Publicerad på svenska 26.2.2020 kl. 16.26
Kolumn

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna överförs till landskap. Målet för Toivo-programmet är att landskapen ska kunna leda och följa upp serviceproduktionen med hjälp av aktuell information av hög kvalitet.

Den 13 februari 2020 höll Toivo-programmets ledningsgrupp ett möte där man beslutade att starta programmet.

"Entusiasmen har smittat av sig på aktörerna", säger Jani Heikkinen, justitieministeriets representant i ledningsgruppen.

För att producera social- och hälsotjänster som är människonära, jämlika och av hög kvalitet förutsätts det kunskapsbaserade beslut vid planeringen, styrningen, övervakningen och genomförandet.

Ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna överförs till landskap i samband med strukturreformen av social- och hälsovården. För att kunna leda och följa upp serviceproduktionen behöver landskapen ha tillgång till uppgifter som är aktuella och av hög kvalitet.

Bedömningen och styrningen ska vara kunskapsbaserad

Det finska social- och hälsovårdssystemet producerar en stor mängd information om enskilda kunder, invånare och patienter. För primära användningsändamål används uppgifterna bland annat inom kundservicen och inom patientvården.

Avsikten med Toivo-programmet är att myndigheter ska kunna utnyttja uppgifterna också för sekundära användningsändamål som till exempel för kunskapsbaserad ledning, rapportering, jämförelser, undervisning och utbildning. År 2019 stiftades det en lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (lagen om sekundär användning).

Bedömningen och styrningen i landskapen bör vara kunskapsbaserad. Informationsproduktionen ska utvecklas så att landskapen får de uppgifter som de behöver för ledning, bedömning och jämförelser. Uppgifterna om verksamhet, ekonomi och personal är utspridda i flera olika system, och bland annat på grund av att verksamhetsenheternas förfaranden för bokföring och kontoföring varierar är det svårt att jämföra uppgifterna.

Samarbetet inom Toivo-programmet

I samarbete med de olika delprojekten ska man bilda en programbyrå och utveckla en verksamhetsmodell för Toivo-programmet. Programbyrån ska ansvara för helheten och samordna de olika målen för projekthelheterna. För att behärska helheten krävs det ett nära samarbete inom ledningen.  

Uppgiften med att samordna nätverken för Virta- och Valtava-projekten och de interna nätverken inom Virta-projektet har tilldelats SoteDigi Oy.

Kommunförbundets Maria Pernu och Fpa:s Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma påpekade att man vid beredningen av Toivo-programmet måste komma ihåg att kommunerna bär ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna tills landskapen tar över uppgiften.

Programmet startar med Valtava-projektet där målet är att redan under år 2021 genomföra de första förbättringarna inom informationsproduktionen. De mer omfattande förändringarna genomförs under åren 2023-2025. Utvecklingsprocesserna är lika viktiga som målen.

Enligt styrgruppens ordförande Pasi Pohjola vid SHM måste man när man börjar utvecklingsarbetet beakta att social- och hälsovårdsregionerna har olika behov och varierande kunnande i kunskapsbaserad ledning. 

Pekka Rissanen, direktör för kunskap och data vid Institutet för hälsa och välfärd, betonade att ett av de centrala målen för programmet är att förbättra kvaliteten på den information som man får tillgång till under en engångsregistrering. ”Serviceproducenterna ska i fortsättningen inte behöva registrera uppgifter separat för lednings- och statistikändamål”, konstaterade Rissanen.

Juhana Valo

Föredragande i Toivo-programmets ledningsgrupp, projektchef vid programbyrån

tfn 029 516 3523

[email protected]