Hoppa till innehåll

I framtidens social- och hälsocentraler fungerar tjänsterna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.6.2020 12.55 | Publicerad på svenska 8.6.2020 kl. 10.34
Kolumn

Det händer mycket i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna under de närmaste åren. Det regionala utvecklingssamarbete som gjorts under de senaste åren, fungerande och långvariga verksamhetsmodeller och nya öppningar har samlats ihop då landskapens kommande aktörer har utarbetat sina visioner och planer för hur framtidens social- och hälsocentraler ska byggas.

Statsunderstödsprojekt för programmet Framtidens social- och hälsocentraler har förberetts aktivt i regionerna under hela våren. En stor grupp lokala aktörer har deltagit i utarbetandet av de kommunala projekten och projektplanerna blev färdiga just innan valborg.

I och med att planerna blivit färdiga har man tagit ett steg mot verkställandet av social- och hälsovårdsreformen. Befintliga tjänster utvecklas regionalt med stöd av programmet Framtidens social- och hälsocentraler. Utvecklingen av tjänsterna kopplas även ihop med förberedelserna av social- och hälsovårdsstrukturen.

Verksamhetsmodeller och regionala lösningar utvecklas

I framtidens social- och hälsocentraler kommer ett brett utbud av social- och hälsovårdstjänster att göras tillgängliga för kunderna och dessa kommer att sammanställas till servicepaket som är lämpliga för kundens behov. Utvecklingen av mentalvårdstjänster med låg tröskel förstärks och även det utvecklingsarbete för familjecenter som inleddes under den tidigare regeringsperioden fortsätter. Multidisciplinärt samarbete och teamarbetsmodeller vidareutvecklas.

Digitaliseringen av social- och hälsovården tar ett stort steg framåt. Distanstjänster utvecklas och digitala lösningar som stöder välmående och hälsa på olika sätt kompletterar utbudet av social- och hälsovårdstjänster inom många områden. Med digitala tjänster, kundstyrning och utveckling av förutseende och förebyggande tjänster förbättras tjänsternas tillgänglighet.

Inom det regionala utvecklingsarbetet skapas regionalt, tvärvetenskapligt samarbete och gemensamma verksamhetsmodeller. Integrering av tjänsterna såväl i landskapens samkommuner som i de landskap vars organisationsansvar för närvarande är utspritt, förbereder även områdena för den kommande landskapsreformen.

Alla med i utvecklingsarbetet

Det händer mycket i utvecklingsarbetet under de kommande åren och arbetet kommer att kräva stor insats av olika aktörer såväl nationellt som regionalt. Det finns skäl att förstärka kunders, organisationers och andra aktörers deltagande i utvecklingsarbetet, och på detta sätt se till att alla får möjlighet att påverka utvecklingen av tjänsterna.

På områdena har det redan länge funnits ett behov av utveckling av basservicen. Det systematiska utvecklingsarbetet har gett upphov till en mängd goda verksamhetsmodeller och lösningar, som nu utvecklas vidare i programmet Framtidens social- och hälsocentraler.

Vesa Syrjä 
utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd (THL)