Hoppa till innehåll

Välfärdsområdenas referensarkitektur för verksamheten och förvaltningen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.1.2022 16.22
Nyhet

Välfärdsområdenas referensarkitektur har publicerats på webbplatsen soteuudistus.fi. Referensarkitekturen beskriver den lagstiftning och de strategier som påverkar välfärdsområdenas verksamhet och målbilden för välfärdsområdenas verksamhet och informationshantering.

Referensarkitekturen är avsedd som stöd för välfärdsområdenas regionala beredning. Med hjälp av den kan välfärdsområdet skapa en helhetsbild av verksamheten och informationshanteringen. Målet är främst bättre förutsättningar för att samordna de olika infallsvinklarna inom verksamhetsutveckling, informationshantering och IKT. 

Referensarkitekturen beskriver välfärdsområdenas aktörer och deras relationer, välfärdsområdenas tjänster samt de viktigaste verksamhetsprocesserna och kopplingarna mellan dem. När man utarbetar informationsarkitekturen kartlägger man de huvudsakliga informationsgrupperna och de centrala regionala och nationella datalagren samt informationsflödena. När det gäller informationssystemen kartlägger man de viktigaste informationssystemtjänsterna och beskriver de system som områdena använder.

Referensarkitekturen har beretts som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet, och dessutom har man hört representanter för specialupptagningsområdena och den nationella beredningsgruppen för datateknik och informationsteknologi inom reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Arbetet med referensarkitekturen fortsätter i välfärdsområdenas gemensamma arkitekturgrupp. Under våren 2021 är avsikten att koncentrera arbetet på de arkitekturfrågor som är de mest akuta med tanke på genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. 

Mer information

Mikko Huovila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295163032, 
[email protected]