Hoppa till innehåll

Antti Kuopila (STM) och Antto Korhonen (VM):
Vi bygger upp en gemensam lägesbild

Utgivningsdatum 8.4.2020 15.21
Kolumn

Fastän coronaviruset idag tar så gott som all vår uppmärksamhet försöker vi samtidigt hålla igång vårt normala liv. På social- och hälsovårdsministeriet betyder det bland annat att hålla igång dialogen med regionerna.

Precis innan coronakrisen bröt ut hann vi genomföra den tredje diskussionsrundan mellan ministerier och regioner. I diskussionen deltog företrädare för social- och hälsovårdsministeriet, för regionerna, för Institutet för hälsa och välfärd och för finansministeriet.

De här diskussionerna är ett ypperligt tillfälle för ministerierna att föra en djupare dialog med regionerna och utöka den gemensamma förståelsen för olika omständigheter och utvecklingsriktningar. Samtidigt granskar vi tillsammans centrala utmaningar och framgångar i regionerna.

Vi kan också erbjuda regionerna den senaste informationen om utvecklingsarbetet på nationell nivå: målen, resurserna och kontaktytorna med den lokala verksamheten. I sista hand är målet att utveckla servicesystemet, både med tanke på verksamheten och ur ekonomisk synvinkel.

Diskussionerna fördes i en positiv anda och ibland blev diskussionen riktigt livlig, vilket är ett tecken på det förtroende som råder mellan parterna. En del av diskussionerna har förts under små möten vid ministerierna eller i regionerna medan andra har varit stora seminarier.

En del av seminarierna ingick i minister Kiurus regionturné. De här olika formaten påverkade såklart diskussionernas innehåll – under stora seminarier kommer man inte in på detaljnivå på samma sätt som när alla sitter kring samma bord.

Det ekonomiska läget och regionernas växande ojämlikhet väcker alltid diskussion

Vi kom på förhand överens om diskussionernas tema. Det finns mängder av ämnen att diskutera och de varierar mellan regionerna. De vanligaste är servicen för den åldrande befolkningen, för personer med funktionsnedsättningar och för barn och ungdomar.

Därtill lyfte regionerna särskilt fram två ämnen: det allmänt svåra ekonomiska läget och den växande ojämlikheten mellan och inom regionerna samt hur detta påverkar utvecklingsarbetet.

Finansministeriet framhöll särskilt utvecklandet av den ekonomiska effektiviteten, samarbetet mellan kommuner och samkommuner och kommunernas ekonomiska bärkraft.

På hösten fortsätter diskussionerna – enligt ännu bättre koncept tack vare responsen

Vi frågade regionerna hur de tycker att diskussionerna lyckats och vad som borde göras annorlunda. Vi fick betydligt bättre vitsord denna gång än för tidigare diskussionsrundor – tack för det.

Det vanligaste utvecklingsönskemålet gällde tidsramarna, både för förberedelserna och för själva diskussionen. Regionerna önskade också att deras förslag till diskussionsteman skulle beaktas bättre.

Vi fick också en mängd förslag om allt från bakgrundsmaterialet till diskussionsmötenas dagordning och allt där emellan. Vi tar alla dessa önskemål i beaktande så att diskussionerna på hösten ska fungera ännu bättre, så att deltagarna ska dra nytta av diskussionerna och fram för allt för att verksamheten ska utvecklas.

Antti Kuopila & Antto Korhonen