22 anordnare av social- och hälsovård och räddningsväsende

 • Södra Karelens välfärdsområde
 • Södra Österbottens välfärdsområde
 • Södra Savolax välfärdsområde
 • Helsingfors stad
 • Östra Nylands välfärdsområde
 • Kajanalands välfärdsområde
 • Egentliga Tavastlands välfärdsområde
 • Mellersta Finlands välfärdsområde
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde
 • Mellersta Nylands välfärdsområde
 • Kymmenedalens välfärdsområde
 • Lapplands välfärdsområde
 • Västra Nylands välfärdsområde
 • Satakunta välfärdsområde
 • Birkalands välfärdsområde
 • Österbottens välfärdsområde
 • Norra Karelens välfärdsområde
 • Norra Österbottens välfärdsområde
 • Norra Savolax välfärdsområde
 • Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
 • Vanda-Kervo välfärdsområde
 • Egentliga Finlands välfärdsområde

HUS-sammanslutningen har ansvaret för att ordna de funktioner inom krävande specialiserad sjukvård som föreskrivs särskilt i lag eller ingår i organiseringsavtalet för HUS.

Benämningen ändras till landskap, när till exempel regionutvecklingsuppgifter överförs till områ-dena.

Den nya strukturen bestämmer landskapsindelningen och utgör grund för andra myndigheters om-rådesindelning, bortsett från Nyland.