Hoppa till innehåll

Aktuellt

Universitetssjukhustillägg till finansieringen av välfärdsområdena från och med 2024

23.3.2023 14.32
FM
De ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering som gäller universitetssjukhustillägget stadfästes vid presidentföredragningen den 23 mars.

350 miljoner euro för etablering av välfärdsområdena och utveckling av verksamheten

23.3.2023 14.20
FM
Finansministeriet anvisar 350 miljoner euro i statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Syftet med den extraordinarie finansiering som ingår i tilläggsbudgeten är att etablera välfärdsområdenas verksamhet och påskynda reformen av servicen.

Välfärdsområdenas lägesbilder: Övergången skedde säkert

10.2.2023 11.07
SHM
Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Överföringen av ansvaret skedde säkert i alla områden. Kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet har kunnat tryggas.

Kolumner

Med gott mod närmar vi oss höjdpunkten

21.12.2022 11.49
SHM
Kari Hakari
Kari Hakari
Det historiska ögonblicket närmar sig. Den 1 januari 2023 överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena. Äntligen får vi bredare skuldror, så att det blir lättare att sköta de tjänster som medborgarna behöver.

Förutseende av sektorsövergripande användning av tjänster med stöd av artificiell intelligens – illusion eller framtid?

25.11.2022 13.08
SHM
Kuvassa kolumnin kirjoittajat Juha Koivisto, Jaakko Lähteenmäki, Petri Kettunen ja Juha Vesala.
Data och artificiell intelligens utnyttjas i allt snabbare takt inom social- och hälsovårdstjänsterna. Till exempel chattbotar på webbplatser, som styr användaren vidare, grundar sig på artificiell intelligens. Algoritmerna kan också förutspå kundens återbesök på jouren eller larma om upprepade besök i tjänsten.

Har du som arbetar med elevhälsa provat att ta på dig klientglasögonen?

15.11.2022 8.34
SHM
Kolumnistit Johanna Jahnukainen ja Marke Hietanen-Peltola
Hittade du klientens, elevens, den studerandes eller familjens glasögon i samband med ordnandet av elevhälsotjänster i ditt välfärdsområde?