Hoppa till innehåll

Aktuellt

Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022: ”Stora frågor, som det inte lönar sig att lösa på egen hand”

29.9.2022 12.40
SHM
Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022
”Delegationen har en central roll, inte bara i genomförandet, utan också i allt det utvecklingsarbete som behövs i framtiden. Delegationens lagstadgade uppgifter är hedervärt omfattande. Allt vårt normala arbete inramas också av ett utmanande världsläge”, sade ordföranden för det konstituerande mötet, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Veli-Mikko Niemi den 28 september 2022 i Helsingfors.

Ursäkta, har du tid att kommunicera om förändringar?

26.9.2022 12.56
SHM
viestintäjohtaja Petra Fager
När denna skrivelse publiceras återstår färre än 70 vardagar innan en ny tidsålder inleds inom räddningsväsendet, socialvården och hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland. Den återstående tiden bör användas klokt så att de nya välfärdsområdena ska få en så smidig start som möjligt.

Regeringens proposition om jouren vid sjukhusen i Kemi och Nyslott har sänts på remiss

26.9.2022 12.47
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om de lagändringar som gör det möjligt att ha flera än en enhet med samjour dygnet runt i Lappland och Södra Savolax välfärdsområden. Den föreslagna ändringen av bestämmelserna om jouren gör det möjligt att fortsätta upprätthålla sjukhusnätet.

Kolumner

Ursäkta, har du tid att kommunicera om förändringar?

26.9.2022 12.56
SHM
viestintäjohtaja Petra Fager
När denna skrivelse publiceras återstår färre än 70 vardagar innan en ny tidsålder inleds inom räddningsväsendet, socialvården och hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland. Den återstående tiden bör användas klokt så att de nya välfärdsområdena ska få en så smidig start som möjligt.

Hållbarhet är också att arbeta för framtidens social- och hälsovårdstjänster

12.9.2022 11.08
SHM
projektipäällikkö Heikki Vaisto
Jag får ångest när jag tittar på kvällsnyheterna. De tar bland annat upp extrema klimatfenomen, elpriset och inflationen – det känns som att problemen är oändliga i Finland och i världen. Jag skulle ha lust att stänga av tv:n och vara lyckligt ovetande om miljöproblemen och de andra problemen ute i världen, men det går inte.

Med en gemensam vision och ihärdigt arbete kan vi lyckas

9.9.2022 10.13
SHM
Marina Kinnunen
Det är upp till oss själva om vi vill se de nya välfärdsområdena som en möjlighet eller ett hot. Under det senaste året har jag ofta fått berätta om våra erfarenheter av inledningsskedet för vårt samkommunbaserade välfärdsområde i Österbotten. Våra erfarenheter har varit mycket lärorika, och därför vill vi också dela med oss av våra erfarenheter till andra.