Hoppa till innehåll

Aktuellt

Ändringarna i lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet träder i kraft

20.5.2022 12.57
SHM
Sjukskötare med dator
Den 20 maj stadfäste Republikens president lagarna om ändring av lagstiftningen om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, och en del av lagändringarna träder i kraft redan den 25 maj 2022.

Regeringen föreslår en garanti för vård inom sju dagar inom primärvården

12.5.2022 14.46
SHM
blodtrycksmätare
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ändring av vårdgarantin. I propositionen föreslås en ändring som förbättrar den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Regeringens proposition om ändring av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen överlämnas till riksdagen

5.5.2022 13.30
FM
Statsrådet beslutade den 5 maj 2022 att lämna en regeringsproposition till riksdagen med förslag till uppdatering av lagstiftning som gäller finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Kolumner

Mångprofessionalitet stärker klientcentreringen

20.5.2022 15.45
SHM
Kati Piilikangas, Anne Priha, Riku Niemistö och Ann Backman
En god serviceupplevelse skapas genom ett gott bemötande och klientens känsla av att bli hörd. För att kunna hjälpa klienter är det viktigt att kunna identifiera olika klientgrupper och dess hjälpbehov.  

Programmet för arbetsförmåga sammanlänkar reformerna av tjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder

5.5.2022 10.00
SHM
Peppi Saikku och Matti Joensuu
Det förvaltningsövergripande programmet för arbetsförmåga gör det möjligt att sammanlänka de pågående reformerna av social- och hälsovårdstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna på både riksnivå och regional nivå. Social- och hälsovårdsministeriets åtgärder är en integrerad del av social- och hälsovårdsreformen. Tjänsterna för främjande av arbetsförmågan förutsätter gemensam samordning och serviceprocesser som för samman de olika tjänsterna. Det behövs också en gemensam vision om servicehelheten och målen för tjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder.

Förändringsledare Ville-Veikko Ahonen:
Noggrann koll på ekonomin är A och O i välfärdsområdenas verksamhet

28.4.2022 14.20
FM
Ville-Veikko Ahonen.
Hyvinvointialueiden toiminta pitää sopeuttaa käytössä olevaan rahoitukseen. Kun kädet ovat rahoituksen ja asiakasmaksujen suhteen sidotut, pitää liikkumatilaa talouteen hakea toiminnan uudistamisesta ja säästämällä rahaa sukanvarteen muun muassa investointeja varten, kirjoittaa muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen kolumnissaan.