Utöver aktuella pressmeddelanden och nyheter hittar du här bland annat mötesrapporter, kolumner, material och händelsekalender samt twitterflöden från de organisationer som bereder social- och hälsovårdsreformen.

Följ diskussionen om social- och hälsovårdsreformen på sociala medier under hashtaggarna #sote och #tulevaisuudensote