Ansökan om stöd för att utveckla de svensk- och samiskspråkiga tjänsterna eller för att samordna samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

Från och med den 16 december 2021 kan man ansöka om stöd för att utveckla de svensk- och samiskspråkiga tjänsterna eller för att samordna samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena. Ansökningstiden går ut den 10 januari 2022 och besluten fattas i början av år 2022.

Grunden för utlysningen är den lag i regeringens proposition 241/2021 enligt vilken Västra Nylands välfärdsområde ska stödja utvecklingen av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet.  Lapplands välfärdsområde ska stödja utvecklandet av social- och hälsovårdstjänster på samiska i hela landet. Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård ska de tvåspråkiga välfärdsområdena ingå ett samarbetsavtal för att trygga tillgodoseendet av svenskspråkigas språkliga rättigheter inom social- och hälsovården. Egentliga Finlands välfärdsområde ska ansvara för samordningen av avtalsprocessen. 

Statsunderstödet kan sökas av Lapplands, Västra Nylands och Egentliga Finlands välfärdsområden.

Ytterligare information

Antti Kuopila, fornamn.efternamn(at)gov.fi