Ansökan om statsunderstöd 2020

År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet sammanlagt ca 70 miljoner euro i statsunderstöd för projekt inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Sammanlagt 23 ansökningar lämnades in inom utsatt tid. Det beslutades att alla regioner ska beviljas statsunderstöd.

Ansökningsblankett och bilagor

Ytterligare information:

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]

Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290, [email protected]