Beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster

Inrättandet av välfärdsområden innebär en grundläggande förändring i Finlands offentliga förvalt-ning. I social- och hälsovårdsreformen skapas en helt ny förvaltningsnivå, självstyrande välfärdsområden.

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen drar upp riktlinjerna för inledandet av förvaltningen, ekonomin och stödtjänsterna i välfärdsområdena. I lagen föreskrivs bl.a. om bildande av välfärdsom-råden och HUS-sammanslutningen, temporär förvaltning, personalöverföringar, egendomsarrangemang samt kommunernas och samkommunernas skyldighet att delta i den beredning som inrättandet av välfärdsområden förutsätter. De centrala skyldigheterna i fråga om välfärdsområden enligt införandelagen har samlats i den regionala färdplanen för social- och hälsovårdsreformen.

I införandelagen fastställs på lagstiftningsnivå de skyldigheter som gäller välfärdsområdena i samband med att de inleds. Välfärdsområdena beslutar hur skyldigheterna i praktiken ska genomföras.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Stöd för överföring av organiseringsansvaret till välfärdsområdena 
  • Sköta om att färdplanen för den regionala beredningen är uppdaterad                                
  • Upprätthålla lägesbilden av den regionala beredningen 
  • Identifiera och dela med sig av god regional praxis 
  • Identifiera de kritiska faserna i beredningen och genomförandet 
  • Identifiera utvecklingsprojekt för samarbetet mellan nationella och regionala aktörer

Ordförande för beredningsgruppen är finansrådet Ville-Veikko Ahonen från finansministeriet. Beredningsgruppens medlemmar består av representanter för olika ministerier och regioner. Beredningsgruppen kan också höra andra sakkunniga vid behov. 

Närmare information om beredningsgruppen och dess medlemmar finns i uppdraget.

  • Uppdraget för beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster
  • Beredningsgruppens tidtabell och uppgifter under våren (presentationsmaterial)

Sekretariatet för beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet
Teemu Eriksson, finansråd, finansministeriet
Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Jari Mäkäläinen, specialsakkunnig, finansministeriet
Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet
Fredrik Herse, senior partner, NHG

Mer information

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, fornamn.efternam(at)gov.fi
Teemu Eriksson, finansråd, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Elina Kettunen, planerare, fornamn.efternamn(at)gov.fi