Beredningsorganisationen

Social- och hälsovårdsreformens beredningsorgan beskrivs i diagrammet ovan. Gruppmedlemmarna och de närmare uppgifterna har beskrivits på sina egna sidor.

  • Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård
  • Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen
  • Samordningsgruppen för programmet Framtidens social- och hälsocentral
  • Uppföljningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen
  • Sektioner som lyder under ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen
  • Sektionen för särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter 2019