Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Lassi Kauttonen
SHM, Avdelningen för välfärd och tjänster
stmtietosuojavastaava(at)stm.fi 

Personuppgiftsansvarig

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo(at)stm.fi och tfn 0295 63100


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bl.a. rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.
Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

 

 

Registrerade personuppgifter

Uppgifter som du själv anger

Tjänst Registrerade uppgifter
Prenumeration på nyhetsbrev e-postadress
Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial e-postadress
Bloggkommentarer e-postadress
namn
organisation
Användning av medietjänsten e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
Medierepresentanters passerkort till pressrum e-postadress
för- och efternamn
födelsedatum
mobiltelefonnummer
befattning och/eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
kontaktpersonens namn
foto
Användar- och passagerarregister för M2 Blue rese- och kostnadskontrollsystemet resenärens namn
e-postadress
adress
personbeteckning
kontonummer
kostnadsställe
personens rese-, utgifts- och köruppgifter
uppgifter om personens betaltidskort och resekontoköp
Valtiolle.fi sökandens identifieringsinformation (namn, adress, telefon, kön, annan kontakt)
information som lämnats av sökanden i själva ansökan
födelsedatum
uppgifter med anknytning till tjänstens användarrättigheter

Uppgifter som man inter har fått direkt från personen

Intressegruppsregister inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
(Uppgifter överförs utanför EU eller EES med iakttagande av de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer. Närmare uppgifter finns i den registerspecifika dataskyddsbeskrivningen.)
namn
organisation
adress
e-postadress
telefonnummer
yrke
eventuella uppgifter som gäller samarbetsrelation med social- och hälsovårdsministeriet
System för utmärkelsetecken
(Uppgifter överförs utanför EU eller EES med iakttagande av de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer. Närmare uppgifter finns i den registerspecifika dataskyddsbeskrivningen.)
se dataskyddsbeskrivningen 
(stm.fi/tietosuojaselosteet)

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du skickar.