Dataskydd

Kontaktuppgifter

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud Lassi Kauttonen
SHM, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga
tietosuojavastaava.stm(at)gov.fi 

Personuppgiftsansvarig

Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet
Registratorskontoret: kirjaamo.stm(at)gov.fi och tfn 0295 63100


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter registreras endast av grundad anledning. I regel behövs uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna och kontakta dig. Det är frivilligt att använda tjänsterna, och personuppgifterna används inte för andra syften än de angivna. 

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänstens innehåll samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen har avtalat om behandlingen av personuppgifter.

Som användare av tjänsterna har du bl.a. rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om dig och vem som behandlar uppgifterna. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem.
Rättigheter för dig som använder tjänsterna och kontroll av personuppgifterna

Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas vid ministeriet, ber vi dig kontakta ministeriets dataskyddsombud.

 

Uppgifter som du själv anger

Tjänst Registrerade uppgifter
Prenumeration på nyhetsbrev e-postadress
Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial e-postadress
Bloggkommentarer e-postadress
namn
organisation
Användning av medietjänsten e-postadress
för- och efternamn
medborgarskap
födelsedatum
postadress
personkort och dess nummer
mobiltelefonnummer
befattning eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
Medierepresentanters passerkort till pressrum e-postadress
för- och efternamn
födelsedatum
mobiltelefonnummer
befattning och/eller titel
mediehus och dess kontaktuppgifter
kontaktpersonens namn
foto
Användar- och passagerarregister för M2 Blue rese- och kostnadskontrollsystemet resenärens namn
e-postadress
adress
personbeteckning
kontonummer
kostnadsställe
personens rese-, utgifts- och köruppgifter
uppgifter om personens betaltidskort och resekontoköp
Valtiolle.fi sökandens identifieringsinformation (namn, adress, telefon, kön, annan kontakt)
information som lämnats av sökanden i själva ansökan
födelsedatum
uppgifter med anknytning till tjänstens användarrättigheter

Uppgifter som man inter har fått direkt från personen

System för utmärkelsetecken
(Uppgifter överförs utanför EU eller EES med iakttagande av de villkor som EU:s dataskyddsförordning ställer. Närmare uppgifter finns i den registerspecifika dataskyddsbeskrivningen.)
se dataskyddsbeskrivningen 
(stm.fi/tietosuojaselosteet)

När du kontaktar oss samlar vi dessutom in följande uppgifter

  • Uppgifter som du har gett oss när du deltagit i evenemang.
  • Respons, brev, begäran om information och handlingar och andra meddelanden som du skickar. 

Enkäter och anmälningar till evenemang

Vi samlar in de personuppgifter som behövs när vi genomför olika enkäter och tar emot anmälningar till evenemang.

Vi behandlar i allmänhet personuppgifter i enlighet med personens samtycke. Behandlingen av personuppgifter kan ske på basis av evenemangets karaktär. Vi behandlar även person-uppgifter om så är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen).

Registrerade uppgifter

Uppgifternas innehåll varierar från fall till fall, men vanligtvis ber vi personen ange namn och e-postadress vid anmälan till ett evenemang. Beroende på evenemanget kan vi också be om övriga personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter

I enskilda fall kan vi lämna ut uppgifter till aktörer som har anknytning till enkäterna, till ex-empel till ministeriets övervakningstjänster. Våra underleverantörer behandlar personuppgif-ter i egenskap av tjänsteproducenter.

Bevaringstid för uppgifterna

När det gäller enkäter varierar den ändamålsenliga bevaringstiden från fall till fall. När det gäller anmälningar till evenemang är bevaringstiden den tid som behövs för att ordna eve-nemanget och för åtgärder efter det och i enskilda fall den tid som ekonomiförvaltningen, arkiveringen eller den tekniska säkerhetskopieringen kräver.