Färdplan för den regionalt genomförande

Till stöd för genomförandet av välfärdsområdena har det utarbetats en färdplan för 2021–2023. Färdplanen har utarbetats ur både den regionala och den nationella beredningens synvinkel. Syftet med färdplanen är att på detta sätt hjälpa personerna som sköter den regionala beredningen i välfärdsområdena i deras arbete genom att erbjuda information om bl.a. tidsplanerna för beredningen, lagstadgade skyldigheter och de möjligheter som det nationella stödet erbjuder.

Färdplanen för det regionala genomförandet har utarbetats i beredningsgrupperna under våren 2021 tillsammans med regionerna och andra centrala aktörer och fungerar som en s.k. checklista för regionerna. Färdplanen innehåller fem beredningsgrupper:

  1. Förvaltnings-, ekonomi- och stödtjänster
  2. Ledning och kompetens
  3. Ordnande av tjänster
  4. Kontaktytor
  5. Centrala uppgiftshelheter, uppgifter och deluppgifter i olika skeden av genomförandet som är centrala för IKT-helheten.

Färdplanen uppdateras enligt behov när genomförandet framskrider. Under hösten 2021 kommer särskilt de kritiska deluppgifterna att preciseras, inte bara i fråga om välfärdsområdesfullmäktigefasen utan också i fråga om den fas som följer efter överföringen av organiseringsansvaret.

Färdplan för regionalt genomförande

100+100 checklista

Förteckningen med uppgifter för de sista och de första 100 dagarna fungerar som en checklista som stöder genomförandet av områdena. Syftet med checklistan för de sista 100 dagarna är att stödja regionerna att identifiera de allra viktigaste uppgifterna för slutet av 2022 och därigenom hjälpa regionerna att göra de prioriteringar som behövs. Listan för de första 100 dagarna består i sin tur av de mest kritiska uppgifterna efter överföringen av organiseringsansvaret. 100+100-checklistan förutsätter inte nationell uppföljning eller rapportering utan regionerna kan tillämpa checklistan på lämpligt sätt i sina egna planer.

Ytterliggare information

Antti Kuopila, specialsakkunnig, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, fornamn.efternamn(at)gov.fi