Finansieringen under övergångsperioden

Under det år då reformen träder i kraft (2023 enligt propositionen) övergår man direkt till en helt kalkylerad finansieringsmodell, varvid förändringen i behovsfaktorerna beaktas fullt ut i finansieringen. I övergångsskedet utjämnas dock skillnaden mellan de kostnader som överförs från kommunerna och välfärdsområdets kalkylerade finansiering genom en asymmetrisk övergångsutjämning så att förändringen är högst +200 och -100 euro per invånare under en sjuårsperiod. Den överskjutande delen utjämnas tills vidare genom en permanent förändringsutjämning.

Den årliga förändringen i finansieringen jämfört med nuläget under övergångsperioden är högst

  • första året: 0 euro/invånare
  • andra året: +/- 10 euro/invånare
  • tredje året: +/- 30 euro/invånare
  • fjärde året: +/- 60 euro/invånare
  • femte året: +90/- 75 euro/invånare
  • sjätte året: + 150/- 90 euro/invånare
  • sjunde året: + 200/- 100 euro/invånare (tills vidare permanent övergångsutjämning).