Finansieringen under övergångsperioden

Under det år då reformen träder i kraft övergår man direkt till en fullskalig kalkylerad finansieringsmodell, viket innebär att en förändring i behovsfaktorerna omedelbart beaktas fullt ut. I övergångsskedet utjämnas dock skillnaden mellan de kostnader som överförs från kommunerna och vårdlandskapets kalkylerade finansiering genom en övergångsutjämning så att förändringen är högst +/- 150 euro per invånare under en sjuårsperiod. Den överskjutande delen utjämnas tills vidare genom en permanent förändringsutjämning.

Den årliga förändringen i finansieringen jämfört med nuläget under övergångsperioden är högst

  • första året: 0 euro/inv.
  • andra året: +/- 10 euro/inv.
  • tredje året: +/- 30 euro/inv.
  • fjärde året: +/- 60 euro/inv.
  • femte året: +/- 90 euro/inv.
  • sjätte året: +/- 120 euro/inv.
  • sjunde året: +/- 150 euro/inv. (tills vidare permanent övergångsutjämning)