Beredning

Lagarna i anknytning till social- och hälsovårdsreformen bereds under ledning av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Vid sidan av social- och hälsovårdsreformen bereds en reform av räddningsväsendet där inrikesministeriet ansvarar för beredningen.

Institutet för hälsa och välfärd stöder och samordnar genomförandet av de regionala projekten. Social- och hälsovårdsministeriet finansierar och fastställer riktlinjerna för programarbetet.

Det material som hänför sig till beredningen, såsom begäranden om utlåtande, lagförslag, regeringens riktlinjer samt utredningar och utvärderingar uppdateras på denna sida.