Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor som gäller reformen. På denna sida hittar du frågor och svar om social- och hälsovårdsreformen som helhet, om framtidens social- och hälsocentral samt om strukturreformen.

Frågor som gäller utlysningar av statsunderstöd för regionala projekt samt genomförandet av dem, hittar du på Beredning-sidan.