Hoppa till innehåll

Välfärdsområden inleder sin verksamhet

Tid kvar:

Dagar
h
m
s

De riksomfattande målen för social- och hälsovården har fastställts

1.12.2022 14.36
SHM
En man på väg till en hälsovårdscentral
Den 1 december 2022 fastställde Statsrådet vid sitt allmänna sammanträde de riksomfattande målen för ordnandet av social- och hälsovård 2023-2026. Målen är strategiska och gäller social- och hälsovårdsverksamheten i hela Finland. Målen är en central del av den nationella styrningen av social- och hälsovården. Målen stöder de aktuella reform- och utvecklingsbehoven inom tjänsterna.

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet 2023–2026

1.12.2022 14.36
IM SHM
illustration
Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet 2023–2026.

Utkastet till förordning om innehållet i och beredningen av välfärdsområdenas samarbetsavtal har sänts på remiss

28.11.2022 17.54
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förordningen om innehållet i och beredningen av välfärdsområdenas samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att fastställa hur välfärdsområdena ska samarbeta, fördela arbetet och samordna verksamheten. Utlåtandena ska lämnas senast den 23 december 2022.