Välfärdsområdena beviljas statsunderstöd för utveckling av tjänsterna via EU:s återhämt-ningsinstrument

13.10.2021 11.24
SHM
Nainen kuvassa
Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en utlysning av statsunderstöd som en del av det nationella stöd som betalas via EU:s återhämtningsinstrument. Finansieringen av Finlands program för hållbar tillväxt fördelas via Europeiska unionens återhämtningsinstrument till välfärdsområdenas projekthelheter.

Regionturné i välfärdsområdena 19.10.- 17.11.2021

11.10.2021 11.30
SHM
Regionturnén i välfärdsområdena ordnas genom hybridevenemang under tiden 19.10.-17.11.2021. I regionturnén deltar ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård med ministrarna Krista Kiuru, Sirpa Paatero, Hanna Sarkkinen, Thomas Blomqvist, Antti Kaikkonen och Annika Saarikko samt tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Ministrarna och tjänstemännen besöker samtliga välfärdsområden och Helsingfors stad.

Utlysning om statsunderstöd till samarbetsområdena för samordningsuppgifter som gäller Framtidens social- och hälsocentral-projekten

8.10.2021 14.46
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser den 8.10.2021 en ansökningsomgång för statsunderstöd för regional utveckling och samordning i samarbetsområdena, där maximibeloppet för finansieringen är 12 500 000 euro. Statsunderstöd kan sökas av universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt. Ansökningstiden går ut den 4.11.2021.

Kolumner
Jämlika och effektiva social- och hälsovårdstjänster säkerställs med hjälp av data