Hoppa till innehåll

Välfärdsområden inleder sin verksamhet

Tid kvar:

Dagar
h
m
s

Statsunderstöd till välfärdsområdena för att förbättra tillgången till tjänster och tjänsternas kontinuitet

8.12.2022 13.40
SHM
Den andra utlysningen av statsunderstöd till välfärdsområdena inom programmet för hållbar tillväxt i Finland har avslutats. Välfärdsområdena har beviljats sammanlagt nästan 300 miljoner euro. Finansieringen har riktats särskilt till åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och tjänsternas kontinuitet.

Kampanjen Starkare tillsammans (Vahvemmat yhdessä) och reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

7.12.2022 12.03
SHM
illustration
Den 1 januari 2023 övergår vi till välfärdsområdena när reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet, det största projektet både för den här regeringen och för flera av de tidigare regeringarna, verkställs. Den nationella medborgarkampanjen Starkare tillsammans erbjuder stöd för välfärdsområdenas kommunikation och påminner om varför reformen är så viktig.

De riksomfattande målen för social- och hälsovården har fastställts

1.12.2022 14.36
SHM
En man på väg till en hälsovårdscentral
Den 1 december 2022 fastställde Statsrådet vid sitt allmänna sammanträde de riksomfattande målen för ordnandet av social- och hälsovård 2023-2026. Målen är strategiska och gäller social- och hälsovårdsverksamheten i hela Finland. Målen är en central del av den nationella styrningen av social- och hälsovården. Målen stöder de aktuella reform- och utvecklingsbehoven inom tjänsterna.