Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Statsunderstöden överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena genom ett ansökningsförfarande 

29.6.2022 10.16
SHM
Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat kommuner, samkommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt statsunderstöd för projekt och verksamhet. Statsunderstöden överförs inte direkt till välfärdsområdena eller HUS-sammanslutningen i och med ändringarna i social- och hälsovårdslagstiftningen.

22.6.2022 16.03
SHM
Avdelningschef Kari Hakari
Det är exakt 1 år sedan social- och hälsovårdslagarna godkändes. Samtidigt inledde också välfärdsområdena sin verksamhet. Först leddes verksamheten av temporära förvaltningar och efter det av välfärdsområdesfullmäktige. Nu är det ett bra tillfälle att se bakåt lite och ge alla ett gemensamt vårbetyg för genomförandet. Därav härrör alltså rubriken.

Hur mår de som bereder välfärdsområdena?

22.6.2022 13.55
SHM
Människor i kafferummet
En förutsättning för att reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet ska lyckas bra är att de som bereder reformen mår bra och orkar med arbetet. Förändringarna är belastande och det är en stor utmaning att leda förändringarna. Arbetshälsoinstitutet försöker i samarbete med andra aktörer stödja beredarna. Varje månad sänder vi ut en enkät för att utreda de viktigaste belastningsfaktorerna och återhämtningsmetoderna.