Hoppa till innehåll

De nya välfärdsområdena finns här för dig från och med 1.1.2023 - Starkare tillsammans.

Läs mer om reformen

Ordlistan i anknytning till välfärdsområdena har uppdaterats – många begrepp på svenska och engelska

26.1.2023 12.13
SHM
Magnetiska bokstäver
Översättnings- och språksektorn vid Statsrådets kansli har uppdaterat den ordlista över begrepp med anknytning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som publicerades på finska och svenska i mars 2022.

Finansieringen av välfärdsområden som driver universitetssjukhus ökas från och med 2024

19.1.2023 13.55
FM
Regeringen föreslår att det till lagen om välfärdsområdenas finansiering fogas bestämmelser om en ny bestämningsfaktor för välfärdsområdenas finansiering, nämligen universitetssjukhustillägget. Universitetssjukhusen orsakar de drivande välfärdsområdena högre kostnader än i andra områden, och tillägget täcker dessa kostnader.

Enkätundersökning om välfärdsområdena: de har inlett sin verksamhet och övergången har gått enligt planerna

4.1.2023 10.25
FM IM SHM
En man på väg till en hälsovårdscentral
Social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överfördes från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Övergången har i det stora hela gått bra i alla områden och hittills har det inte uppkommit några större problem.