Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Päivi Nerg, Jani Pitkäniemi och Ville-Veikko Ahonen:
Social- och hälsovårdsreformen förändrar hela Finlands offentliga förvaltning

12.1.2022 11.34
FM
Understatssekreterare Päivi Nerg, överdirektör Jani Pitkäniemi och förändringsledare Ville-Veikko Ahonen.
Social- och hälsovårdsreformen har en fundamental inverkan även på kommunerna och staten. Reformen bereds enligt en snäv tidtabell även av kommunerna och många statliga ämbetsverk. Reformen har medfört nya lagstadgade uppgifter eller ändringar i redan existerande processer, skriver understatssekreterare Päivi Nerg, överdirektör Jani Pitkäniemi och förändringsledare Ville-Veikko Ahonen i sin kolumn.

Socialservice en central del av social- och hälsovårdsreformen

27.12.2021 13.46
SHM
Krista Kiuru
I januari har vi det första välfärdsområdesvalet framför oss. En ny säsong i social- och hälsovården inleds av de välfärdsområdesfullmäktige som väljs. I fortsättningen ansvarar välfärdsområdet för ordnandet och produktionen av socialvårdstjänster.

Social- och hälsovårdsministeriets första utlysning av statsunderstöd för programmet för hållbar tillväxt i Finland

22.12.2021 15.40
SHM
Perhe hymyilee
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd under tiden 22.12.2021–18.2.2022. Statsunderstödet är en del av det nationella stöd som beviljas via EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Det maximala statsunderstödsbelopp som delas ut vid den första ansökningsomgången är 47,5 miljoner euro.