Hoppa till innehåll

De nya välfärdsområdena finns här för dig från och med 1.1.2023 - Starkare tillsammans.

Läs mer om reformen

Välfärdsområdenas lägesbilder: Övergången skedde säkert

10.2.2023 11.07
SHM
Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Överföringen av ansvaret skedde säkert i alla områden. Kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet har kunnat tryggas.

Delegationen för social- och hälsovård sammanträdde den 1 februari 2023: Värt att fira den säkra övergången, men nu fokuserar vi på vardagen

2.2.2023 14.31
SHM
Bild av delegationens möte.
Delegationen för social- och hälsovård inledde kalenderåret med ett möte på Ständerhuset den 1 februari 2023. Det kommer att ordnas fyra möten i år. De områdesvisa förhandlingarna med välfärdsområdena ordnas under februari och mars.

Välfärdsområdena får en del av engångsersättningen redan våren 2023

2.2.2023 14.07
FM
Välfärdsområdenas finansiering för 2023 korrigeras enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering i efterhand i januari 2024 genom en ersättning av engångsnatur som beräknas separat för varje välfärdsområde. Regeringen föreslår att lagen skulle ändras så att 150 miljoner euro av engångsersättningen betalas ut på förhand våren 2023.