Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden inom elevhälsan säkerställs genom bestämmelser

25.5.2022 13.45
SHM
Elever i skolkorridoren
Bestämmelserna i lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande, socialvårdslagen och lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården har preciserats så att de motsvarar reformen av social- och hälsovården. Republikens president stadfäste lagändringarna den 25 maj 2022.

Kommunerna ska bereda försäljningen av lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet i samarbete med välfärdsområdena

25.5.2022 13.20
FM IM SHM
Om kommunerna och samkommunerna förbereder försäljning av sådana lokaler som från ingången av 2023 övergår i välfärdsområdenas besittning, ska försäljningen basera sig på en helhetsbedömning. Planerna ska utarbetas i samarbete med välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna eftersom försäljning av fastigheter kan försvåra byggandet av välfärdsområdenas servicenätverk i betydande grad.

Nu om någonsin är det tid att förnya verksamhetskulturen

24.5.2022 16.14
SHM
Johanna Bjerregård Madsen
Det är lite mer än fem år sedan vårt landskap tog de första gemensamma stegen mot framtiden och Siun sote, samkommunen för social- och hälsovård med 14 kommuner, bildades. Förändringen har också berört affärsverk, eftersom det bildades nya offentligt ägda aktiebolag som producerar stödtjänster. I och med förändringen blev vi landskapets största arbetsgivare med cirka 8000 anställda inom social- och hälsovård och stödtjänster, inklusive räddningsväsende och miljö- och hälsoskydd.