Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Päivi Nerg, Jani Pitkäniemi och Ville-Veikko Ahonen:
Social- och hälsovårdsreformen förändrar hela Finlands offentliga förvaltning

12.1.2022 11.34
FM
Understatssekreterare Päivi Nerg, överdirektör Jani Pitkäniemi och förändringsledare Ville-Veikko Ahonen.
Social- och hälsovårdsreformen har en fundamental inverkan även på kommunerna och staten. Reformen bereds enligt en snäv tidtabell även av kommunerna och många statliga ämbetsverk. Reformen har medfört nya lagstadgade uppgifter eller ändringar i redan existerande processer, skriver understatssekreterare Päivi Nerg, överdirektör Jani Pitkäniemi och förändringsledare Ville-Veikko Ahonen i sin kolumn.

”En ny säsong börjar” – bekanta ansikten syns i medborgarkampanjen för välfärdsområdesvalet

5.1.2022 9.08
SHM
Maija Vilkkumaa, Antero Mertaranta, Sita Salminen och Jorma Uotinen
Medborgarkampanjen för välfärdområdesvalet syns och hörs i radio, tv, på webben och i sociala medier 4.1–23.1.2022. Valkampanjen har producerats av social- och hälsovårdsministeriet, som har ett starkt ledningsansvar för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Kampanjen har planerats i nära samarbete med justitieministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet under hela hösten. Dessutom har kommunikationssamarbetet med de framtida välfärdsområdena varit intensivt och bland annat resulterat i #torikahvit-utmaningen som spritt sig i hela landet, där områdena sinsemellan tävlar i fråga om röstningsaktivitet.

Socialservice en central del av social- och hälsovårdsreformen

27.12.2021 13.46
SHM
Krista Kiuru
I januari har vi det första välfärdsområdesvalet framför oss. En ny säsong i social- och hälsovården inleds av de välfärdsområdesfullmäktige som väljs. I fortsättningen ansvarar välfärdsområdet för ordnandet och produktionen av socialvårdstjänster.