Hoppa till innehåll

De nya välfärdsområdena finns här för dig från och med 1.1.2023 - Starkare tillsammans.

Läs mer om reformen

Universitetssjukhustillägg till finansieringen av välfärdsområdena från och med 2024

23.3.2023 14.32
FM
De ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering som gäller universitetssjukhustillägget stadfästes vid presidentföredragningen den 23 mars.

350 miljoner euro för etablering av välfärdsområdena och utveckling av verksamheten

23.3.2023 14.20
FM
Finansministeriet anvisar 350 miljoner euro i statsunderstöd till välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Syftet med den extraordinarie finansiering som ingår i tilläggsbudgeten är att etablera välfärdsområdenas verksamhet och påskynda reformen av servicen.

Välfärdsområdenas lägesbilder: Övergången skedde säkert

10.2.2023 11.07
SHM
Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergick till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Överföringen av ansvaret skedde säkert i alla områden. Kontinuiteten i tillhandahållandet av tjänsterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet har kunnat tryggas.