Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Regeringen föreslår en garanti för vård inom sju dagar inom primärvården

12.5.2022 14.46
SHM
blodtrycksmätare
Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en ändring av vårdgarantin. I propositionen föreslås en ändring som förbättrar den vårdgaranti inom primärvården som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysiska och psykiska hälsoproblem.

Regeringens proposition om ändring av lagarna om finansiering av social- och hälsovårdsreformen överlämnas till riksdagen

5.5.2022 13.30
FM
Statsrådet beslutade den 5 maj 2022 att lämna en regeringsproposition till riksdagen med förslag till uppdatering av lagstiftning som gäller finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

Programmet för arbetsförmåga sammanlänkar reformerna av tjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder

5.5.2022 10.00
SHM
Peppi Saikku och Matti Joensuu
Det förvaltningsövergripande programmet för arbetsförmåga gör det möjligt att sammanlänka de pågående reformerna av social- och hälsovårdstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna på både riksnivå och regional nivå. Social- och hälsovårdsministeriets åtgärder är en integrerad del av social- och hälsovårdsreformen. Tjänsterna för främjande av arbetsförmågan förutsätter gemensam samordning och serviceprocesser som för samman de olika tjänsterna. Det behövs också en gemensam vision om servicehelheten och målen för tjänsterna för befolkningen i arbetsför ålder.
Kolumner