Hoppa till innehåll

Genom reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet förbättras basservicen för människorna

Läs mer om reformen

Programmet Framtidens social- och hälsocentral svarar bra på välfärdsområdenas behov

9.8.2022 14.54
SHM
En man på väg till en hälsovårdscentral
Våren 2022 gjordes en extern halvtidsöversyn av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Vid halvtidsöversynen av programhelheten bedömdes målformuleringen, innehållet och strukturen och hur ledarskapet och styrningen fungerar.

Lagstiftningen om hälso- och sjukvård för papperslösa förtydligas

4.8.2022 8.57
SHM
läkare och stetoskop
Regeringen har lämnat riksdagen en proposition med förslag som förtydligar lagstiftningen om hälso- och sjukvård för personer som är papperslösa eller i en situation som kan liknas vid att vara papperslös. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ändringarna i lagpaketet SOTE100 har stadfästs

8.7.2022 11.07
SHM
Republikens president har i dag den 8 juli 2022 stadfäst ändringarna i lagpaketet SOTE100. Lagändringarna stadfästes efter behandlingen vid statsrådets sammanträde. Ändringar gjordes i sammanlagt över ett hundra lagar. Förslagen till lagändringar var på remiss i februari 2021. Syftet med ändringarna är i huvudsak att uppdatera lagstiftningen så att den tekniskt motsvarar det nya strukturella verksamhetsfältet och organiseringsansvaret, inte att ändra lagarnas innehåll.