Hoppa till innehåll

Välfärdsområden inleder sin verksamhet

Tid kvar:

Dagar
h
m
s

Extern utvärdering av regeringens program för arbetsförmåga

3.10.2022 17.20
ANM SHM
Arbets- och näringsministeriet har startat ett forskningsprojekt för att utvärdera resultaten av regeringens program för arbetsförmåga. Utvärderingens slutrapport ska bli klar i maj 2023.

Utkast till en förordning om minimiinformationsinnehåll på remiss

3.10.2022 16.48
SHM
Illustrationsbild
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtanden om förordningen om minimiinformationsinnehållet. Syftet med förordningen är att förenhetliga välfärdsområdenas lednings- och jämförelseinformation. Utlåtandena ska lämnas senast den 31 oktober 2022.

Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022: ”Stora frågor, som det inte lönar sig att lösa på egen hand”

29.9.2022 12.40
SHM
Social- och hälsovårdsdelegationens konstituerande möte 28.9.2022
”Delegationen har en central roll, inte bara i genomförandet, utan också i allt det utvecklingsarbete som behövs i framtiden. Delegationens lagstadgade uppgifter är hedervärt omfattande. Allt vårt normala arbete inramas också av ett utmanande världsläge”, sade ordföranden för det konstituerande mötet, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Veli-Mikko Niemi den 28 september 2022 i Helsingfors.