Särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter

Enligt regeringsprogrammet ska ansvaret för att ordna social- och hälsovård överföras till större självstyrande områden genom en social- och hälsovårdsreform. Kommunernas roll i tjänsteproduktionen avgörs utifrån en särskild utredning.

I utredningen granskade de rättsliga villkoren för kommunal tjänsteproduktion, olika alternativa modeller och deras konsekvenser.

Utredningsarbetet inleddes sommaren 2019 med en enkät, där man frågade kommunerna om deras egna synpunkter på produktionen av tjänsterna. Kommunerna fick precisera sina synpunkter genom att kommentera ett utkast till utredningsrapport under hösten 2019.

Utredningsrapport

Läs mer