Kompletterande utlysning av statsunderstöd för 2021

 

Ytterligare information:


Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, tfn 0295 163 012, [email protected]  
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290, [email protected]