Kontaktinformation
 

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

Ordförande: Kari Hakari, avdelningchef  SHM, tfn 0295 163 642, [email protected]
1. Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 018, [email protected]
2. Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningchef, SHM, tfn 0295 530 0180, [email protected]

Medlemmar


Tanja Rantanen, finansråd, FM, tfn 0295 530 338, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Taneli Puumalainen, avdelningchef, STM, p. 0295 163 280, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 425, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Timo Makkonen, enhetschef, JM, tfn 0295 150 230, [email protected]
Janne Koivukoski, räddningsråd, IM, tfn 0295 488 420, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Outi Luoma-Aho, budgetråd, FMfornamn.efternamn(at)gov.fi
Mervi Kuittinen, regeringsråd, FM, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Sakkunniga

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, organiseringssektionen, ordf. SHM, tfn 050 570 4394, [email protected]
Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 314, [email protected]
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 109, [email protected]
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, FM, tfn. 0295 530 066  fornamn.efternamn(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295163516, [email protected]
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn  0295 163 044, [email protected]

Sakkunnigsekreterare

Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM, tfn 0295 530 148, [email protected]
Annette Rinne, kommunikationschef, SHM, tfn 0295 163 316, [email protected]

Teknisk sekreterare

Erja Koponen, tfn 0295 163 652, [email protected]

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 692, [email protected]
Anu Niemi, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 296, [email protected]
Anu Muuri, ledande expert, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 372, [email protected]

 

Genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet


Social- och hälsovårdsministeriet
Kari Hakari, avdelningschef, tfn 0295 163 642, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 290, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, tfn 0295 163 516, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Krista Björkroth, sakkunnig, tfn 0295 163 403, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Silvia Ylikulju, planerare, tfn 0295 163 650, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Maria Nousiainen, projektsekreterare, tfn 0295 163 711, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Finansministeriet
Teemu Eriksson, finansråd, tfn 0295 530 177 fornamn.efternamn(at)gov.fi
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 0295 530 066, fornamn.efternamn(at)gov.fi.
Antto Korhonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 547, fornamn.efternamn(at)gov.fi.

Inrikesministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski(at)gov.fi
Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 638, tiina.snellman(at)gov.fi
Markus Viitaniemi, projektchef, tfn 0295 488 394, markus.viitaniemi(at)gov.fi

Kommunikation


Social- och hälsovårdsministeriet

Annette Rinne, kommunikationschef, tfn 0295 163 316, [email protected]gov.fi
Sanna Leinonen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 136, [email protected]gov.fi
Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 350, [email protected]
Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert, tfn  0295 163 165, [email protected]gov.fi

Finansministeriet

Katja Keckman, kommunikationschef, FM, [email protected]
Lotta Englund, kommunikationsexpert, FM, tfn 0295 047 081, [email protected]

Inrikesministeriet

Rauna Nerelli, kommunikationsexpert, [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd

Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärdtfn 029 524 7922, [email protected]
Kirsi Klaile, kommunikationsexpert, tfn 0295 248 219, [email protected]