Kontaktinformation
 

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

Ordförande: Kari Hakari, avdelningchef  SHM, tfn 0295 163 642, [email protected]
1. Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 018, [email protected]
2. Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningchef, SHM, tfn 0295 530 0180, [email protected]

Medlemmar


Tanja Rantanen, finansråd, FM, tfn 0295 530 338, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Taneli Puumalainen, avdelningchef, STM, p. 0295 163 280, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, SHM, tfn 0295 163 425, fornamn.efternamn(at)stm.fi
Timo Makkonen, enhetschef, JM, tfn 0295 150 230, [email protected]
Janne Koivukoski, räddningsråd, IM, tfn 0295 488 420, fornamn.efternamn(at)intermin.fi
Outi Luoma-Aho, budgetråd, FMfornamn.efternamn(at)vm.fi
Mervi Kuittinen, regeringsråd, FM, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Sakkunniga

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, organiseringssektionen, ordf. SHM, tfn 050 570 4394, [email protected]
Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 314, [email protected]
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 109, [email protected]
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, FM, tfn. 0295 530 066  fornamn.efternamn(at)vm.fi
Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295163516, [email protected]
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, SHM, tgn  0295 163 044, [email protected]

Sakkunnigsekreterare

Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM, tfn 0295 530 148, [email protected]
Annette Rinne, kommunikationschef, SHM, tfn 0295 163 316, [email protected]

Teknisk sekreterare

Krista Palonen, projektsekreterare, STM, p. 0295163710, fornam.efternamn(at)stm.fi

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 692, [email protected]
Anu Niemi, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 296, [email protected]
Anu Muuri, ledande expert, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 372, [email protected]

Kommunikation

Social- och hälsovårdsministeriet

Annette Rinne, kommunikationschef, tfn 0295 163 316, [email protected]
Roosa Purhonen, kommunikationsplanerare, tfn 0295 163 350, [email protected]

Finansministeriet

Katja Keckman, kommunikationschef, FM, [email protected]
Lotta Englund, kommunikationsexpert, FM, tfn 0295 047 081, [email protected]

Inrikesministeriet

Pihla Pitkänen, kommunikationsexpert, IM, [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd

Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärdtfn 029 524 7922, [email protected]