Kontaktinformation

Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

Ordförande: Kirsi Varhila, kanslichef, SHM, tfn 0295 163 338, [email protected]
1. Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 018, [email protected]
2. Vice ordförande: Päivi Salo, generalsekreterare, SHM, tfn 0295 163 113, [email protected]

Medlemmar

Pasi Pohjola, avdelningschef, SHM, tfn 0295 163 585, [email protected]
Päivi Sillanaukee, avdelningschef, SHM, tfn 0295 163 356, [email protected]
Taru Koivisto, direktör, SHM, tfn 0295 163 323, [email protected]
Tanja Rantanen, finansråd, FM, tfn 0295 530 338, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, JM, tfn 0295 150 230, [email protected]
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, IM, tfn 0295 488 400, [email protected]
Jouko Narikka, budgetråd, FM, tfn 0295 530 017, [email protected]
Eeva Mäenpää, regeringsråd, FM, tfn 0295 530 266, [email protected]
Kari Hakari, ledande sakkunnig, SHM, tfn 0295 163 642, [email protected]
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 169, [email protected]
Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 044, [email protected]

Sakkunniga

Tuija Kumpulainen, direktör, ordförande: sektionen för utredning om kommunerna som tjänsteproducenter, SHM, tfn 0295 163 280, [email protected]
Auli Valli-Lintu, regeringsråd, organiseringssektionen, ordf. SHM, tfn 050 570 4394, [email protected]
Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 314, [email protected]
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen, ordf. FM, tfn 0295 530 109, [email protected]

Sakkunnigsekreterare

Henriikka Tammes, sakkunnig, SHM, tfn 0295 163 520, [email protected]
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, FM, tfn 0295 530 148, [email protected]
Riikka Nurmi, kommunikationschef, SHM, tfn 0295 163 003, [email protected]

Teknisk sekreterare

Märta Lehtonen, projektsekreterare, SHM, tfn 0295 163 207, [email protected]

Särlösning för social- och hälsovården i Nyland

Utredare Kari Nenonen, [email protected], telefonsamtal via projektsekreterare Helena Knuuti, tfn 0295 163 558
Ordförande: Kirsi Varhila, kanslichef, SHM, tfn 0295 163 338, [email protected]
Vice ordförande: Päivi Salo, generalsekreterare, SHM, tfn 0295 163 113, [email protected]

Sektionen för särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter 2019

Ordförande: Tuija Kumpulainen, direktör, SHM, tfn 0295 163 280, [email protected]

Sakkunniga            

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 204, [email protected]
Antti Kuopila, specialsakkunnig, SHM, tfn 0295 163 516, [email protected]

Teknisk sekreterare 

Emmi Korkalainen, projektsekreterare, SHM, tfn 0295 163 047, [email protected]

Programmet Framtidens social- och hälsocentral

Taina Mäntyranta, lagstiftningsråd, SHM, tfn 0295 163 692, [email protected]
Anu Niemi, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 296, [email protected]
Anu Muuri, ledande expert, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 372, [email protected]

Kommunikation

Social- och hälsovårdsministeriet

Riikka Nurmi, kommunikationschef, tfn 0295 163 003, [email protected]
Vappu Vienamo, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 524, [email protected]

Finansministeriet

Thomas Sund, kommunikationschef, FM, tfn 0295 530 516, [email protected]
Lotta Englund, kommunikationsexpert, FM, tfn 0295 047 081, [email protected]

Inrikesministeriet

Saara Nevala, kommunikationschef, IM, tfn 0295 488 232, [email protected]

Institutet för hälsa och välfärd

Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärdtfn 029 524 7922, [email protected]