Kunskapsbaserad ledning

Effektiva och jämlika social- och hälsotjänster förutsätter kunskapsbaserade beslut. Social- och hälsotjänsterna ska planeras, verkställas, styras och övervakas utgående från uppdaterad, jämförbar och tillförlitlig kunskap.