Ministerierna samarbetar kring lagberedningen

Det bereds lagändringar för reformen. För beredningen och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen svarar ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Beredningen sker vid olika ministerier som ett samarbete inom statsrådet.

För social- och hälsovårdsreformen bereds cirka 40 lagar, varav de viktigaste är de lagar som gäller

  • ordnande av social- och hälsovård
  • ordnande av räddningsväsendet
  • landskapsindelning
  • ordnande av landskapens förvaltning och ekonomi
  • landskapens finansiering
  • ändring av kommunernas statsandelssystem.

Utöver dessa berör reformen cirka 100 andra lagar, som det behöver göras ändringar i.

En parlamentarisk kommitté kommer att behandla frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat före utgången av 2020. Finansministeriet ansvarar för det parlamentariska arbetet.

Ytterligare information

Auli Valli-Lintu, SHM, tfn 0295 163 463, [email protected]