Social- och hälsovårdsreformens centrala lagar har godkänts i riksdagen

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna inom reformen av social- och hälsovården (RSv 111/2021), och republikens president har stadfäst lagarna. Lagarna träder i kraft stegvis, de flesta den 1 juli 2021. Då inleder också välfärdsområdena sin verksamhet. En del av bestämmelserna träder i kraft den 1 mars 2022 i samband med att de nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår till välfärdsområdena den 1 januari 2023. 

De centrala lagarna och länkarna till Finlex: 

De centrala lagarna gäller 

  • ordnandet av social- och hälsovård
  • ordnandet av räddningsväsendet
  • indelningen i landskap och välfärdsområden
  • ordnandet av välfärdsområdets förvaltning och ekonomi
  • välfärdsområdets finansiering
  • ändringar i kommunernas statsandelssystem
  • ikraftträdandet och genomförandet av social- och hälsovårdsreformen

Dessutom föreslås det i regeringsproposition RP 56/2021 ändringar i över hundra andra lagar. De är i huvudsak tekniska ändringar som måste göras då organiseringsansvaret övergår från kommunerna till välfärdsområdena. Regeringspropositionen behandlas fortfarande i riksdagen. 

Ytterligare information:

Erkki Papunen, regeringsråd, 0295 163 298, fornamn.efternamn(at)gov.fi