Ledning av välfärdsområdet

Varje välfärdsområde har ett välfärdsområdesfullmäktige som svarar för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi samt utövar den högsta beslutanderätten inom välfärdsområdet. Till välfärdsområdesfullmäktige väljs ledamöter och ersättare i det välfärdsområdesval som förrättas på välfärdsområdet. Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod är fyra år. Man väljer 59–89 fullmäktigeledamöter på basis av invånarantalet i välfärdsområdet. 

Välfärdsområdesfullmäktige tillsätter välfärdsområdesstyrelsen och övriga organ inom välfärdsområdet samt väljer en direktör för välfärdsområdena. Välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. Direktören för välfärdsområdet leder välfärdsområdets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet under välfärdsområdesstyrelsen.

Bestämmelser om välfärdsområdesfullmäktiges uppgifter finns i lagen om välfärdsområden. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar bl.a. om strategin för välfärdsområdena, förvaltningsstadgan för välfärdsområdet samt om välfärdsområdets budget och ekonomiplan.

Välfärdsområdets organ

Obligatoriska organ för välfärdsområdet:

  • välfärdsområdesfullmäktige
  • välfärdsområdesstyrelsen
  • revisionsnämnden 
  • nationalspråksnämnden (inom tvåspråkiga välfärdsområden)
  • nämnden för samiska språket (Lapplands välfärdsområde)

Välfärdsområdesfullmäktige kan dessutom tillsätta nämnder, direktioner och deras sektioner.