Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

För social- och hälsovårdsreformen har det tillsatts en ledningsgrupp och en uppföljningsgrupp samt fyra sektioner för ledningsgruppen. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fungerar också som styrgrupp för programmet Framtidens social- och hälsocentral.
Ledningsgruppen har till uppgift att leda tjänstemannaberedningen och samordna beredningsarbetet. Under beredningen ska ledningsgruppen höra kommuner, personalorganisationer och andra intresse-grupper.

Ordförande

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

1. Vice ordförande

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet

2. Vice ordförande

Anna Cantell-Forsbom, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Annakaisa Iivari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Andreas Blanco Sequeiros, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Susanna Siitonen, lagstifningsråd, justitieministeriet
Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet
Outi Luoma-Aho, budgetråd, finansministeriet
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, finansministeriet
Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, finansministeriet

Sakkunniga

Erkki Papunen, kabinettsekreterare, ordf. Social- och hälsovårdsministeriet
Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen, ordf. Finansministeriet
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen, ordf. Finansministeriet
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Antti Väisänen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Sakkunnigsekreterare

Erja Koponen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Noora Heinonen, finansråd, finansministeriet
Annette Rinne, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet

Teknisk sekreterare

Tinja Toivonen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet