Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

För social- och hälsovårdsreformen har det tillsatts en ledningsgrupp och en uppföljningsgrupp samt fyra sektioner för ledningsgruppen. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen fungerar också som styrgrupp för programmet Framtidens social- och hälsocentral.
Ledningsgruppen har till uppgift att leda tjänstemannaberedningen och samordna beredningsarbetet. Under beredningen ska ledningsgruppen höra kommuner, personalorganisationer och andra intresse-grupper.

Ordförande: Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
1. Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, FM
2. Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Tanja Rantanen, finansråd, enhetschef, finansministeriet
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Timo Makkonen, enhetschef, justitieministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Outi Luoma-Aho, budgetråd, finansministeriet
Mervi Kuittinen, lagstiftningsråd, finansministeriet

Sakkunniga

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, organiseringssektionen, ordf. Social- och hälsovårdsministeriet
Markku Nissinen, finansråd, finansieringssektionen, ordf. Finansministeriet
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, personalsektionen, ordf. Finansministeriet
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Antti Väisänen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Sakkunnigsekreterare

Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Annette Rinne, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet

Teknisk sekreterare

Krista Palonen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet