Material

På webbsidan finns material som fritt kan användas.

Faktablad

Presskonferenser

2020

Presskonferens: Beslut om statsunderstöden för den regionala beredningen av social- och hälso-vårdsreformen har fattats 30.6.2020              

Presskonferens: Regeringens lagutkast för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet på remiss 15.6.2020

Kommuninfo: Hur kommer social- och hälsovårdsreformen att påverka kommunernas verksamhet och ekonomi? 10.6.2020

Presskonferens om riktlinjerna för den fortsatta beredningen av social- och hälsovårdsreformen 5.6.2020