Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Ministerarbetsgruppen behandlar också projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till strukturreformen av social- och hälsotjänsterna.

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande
Kommunminister Sirpa Paatero
Försvarsminister Antti Kaikkonen 
Finansminister Matti Vanhanen
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen
Undervisningsminister Li Andersson
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
Generalsekreterare (ordnande och produktion av social- och hälsotjänster): Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur): Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet