Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård

Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård styr genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Ministerarbetsgruppen behandlar också projekt inom familje- och omsorgsministerns ansvarsområde som hänför sig till strukturreformen av social- och hälsotjänsterna.

Sammansättning

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, ordförande

Kommunminister Sirpa Paatero

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen 

Finansminister Annika Saarikko

Inrikesminister Krista Mikkonen

Social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist

Generalsekreterare (ordnande och produktion av social- och hälsotjänster): Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Generalsekreterare (finansiering och självstyrelsestruktur): Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet