Nyhetsbrev om social- och hälsovårdsreformen

Nyhetsbrevet om social- och hälsovårdsreformen är en lägesrapport som är avsedd för alla som är intresserade av genomförandet och utvecklandet av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet. Det sista nyhetsbrevet skickades i slutet av 2022.

Tidigare nyhetsbrev: