Nyhetsbrev om social- och hälsovårdsreformen

Nyhetsbrevet om social- och hälsovårdsreformen innehåller en aktuell översikt av hur reformen framskrider.

Nyhetsbrevet är avsett för alla med ett intresse för utvecklandet av social- och hälsovårdens innehåll och strukturer.

Beställningsblankett