Pressmeddelanden och nyheter

Lönetransparens ska omfatta även välfärdsområdena

FM
Pressmeddelande 10.2.2022 13.37

Lägesbild av genomförandet december 2021

SHM
Nyhet 28.1.2022 11.02