Pressmeddelanden och nyheter

Statsunderstöd för pilotförsök med barnbudgetering

SHM
Pressmeddelande 4.5.2023 17.55

Utvärdering av hur väl Schengen fungerar i Finland

IM
Pressmeddelande 4.5.2023 10.00