Reformen av räddningsväsendet

Reformen av räddningsväsendet genomförs som en del av social- och hälsovårdsreformen. I och med reformen ska välfärdsområdena och Helsingfors stad ansvara för att ordna räddningsväsendet. Välfärdsområdena och Helsingfors stad ska också ansvara för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. Räddningsväsendet är dock även i fortsättningen en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet.

I reformen tryggas ett nära samband mellan räddningsväsendet och social- och hälsovården för att skapa synergifördelar inom den prehospitala akutsjukvården. Räddningsverken kan fortfarande producera prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. För närvarande sköter räddningsverken cirka 500 000 uppdrag inom prehospital akutsjukvård årligen.

Genom reformen blir statens styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning förbättrar produktionen av allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Ett av syftena med reformen är dessutom att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

För invånarna syns reformen i form av förbättrade tjänster.

Överföringen av räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet till välfärdsområdena sker i nära samarbete mellan inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet. Inrikesministeriet ansvarar för den innehållsmässiga beredningen av reformen av räddningsväsendet. Innehåll och material som hör samman med reformen av räddningsväsendet finns på inrikesministeriets webbplats.

Ytterligare information

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör
inrikesministeriet, räddningsavdelningen,
0295 488 400, [email protected]

Ilpo Helismaa, regeringsråd 
inrikesministeriet, räddningsavdelningen, enheten för juridiska frågor
0295 488 422, [email protected]