Regeringen föreslår ny lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen den 8 december 2020.

Regeringens proposition 8.12.2020 (kan laddas ner i delar)

Pressmeddelande, sammanfattning och allmän presentation

Övrigt