Regional beredning

Social- och hälsovårdsreformen bereds i samarbete med regionerna. Inledningsvis sker samarbetet bland annat i form av ministerns besök i regionerna och diskussioner med regionerna om social- och hälsovården.

Diskussioner med regionerna om social- och hälsovården

I januari-februari 2020 för social- och hälsovårdsministeriet diskussioner med regionerna om social- och hälsovården. Vid diskussionerna skisserar man upp en gemensam lägesbild av social- och hälsovården och dess utvecklingsbehov. Diskussionerna bidrar också med underlag till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och de regionala prioriteringarna i programmet Framtidens social- och hälsocentral.

En del av diskussionerna ordnas vid ministeriet och en del i regionerna. Diskussionen kan också ordnas i form av ett regionalt seminarium. 

Tidsplan för diskussionerna

 • Birkaland 15.1 fm.
 • Södra Österbotten 16.1 fm.
 • Egentliga Tavastland 16.1 em.
 • Österbotten 21.1 fm.
 • Egentliga Finland 23.1 (ministern på besök)
 • Satakunta Ministeriet 22.1 em.
 • Norra Savolax 29.1 (ministern på besök)
 • Norra Karelen 28.1 fm.
 • Mellersta Finland 30.1 fm.
 • Södra Savolax 30.1 em.
 • Norra Österbotten 31.1 (ministern på besök)
 • Mellersta Österbotten 5.2 em.
 • Lappland 7.2
 • Kajanaland 6.2
 • Nyland12.2 em. (ministern på besök)
 • Päijänne-Tavastland 13.2 fm.
 • Kymmenedalen 12.2 fm.
 • Södra Karelen 11.2 fm.

Minister Kiurus besök i regionerna

Minister Kiuru åker runt till regionerna i Finland för att diskutera social- och hälsovårdsreformen. Besöken inleds i november 2019 och fortsätter in i februari 2020.

Mål för ministerns besök:

 • att berätta för regionerna vad regeringen vill med social- och hälsovårdsreformen
 • att berätta för regionerna om den riksomfattande lägesbilden av beredningen
 • att berätta om kommande utlysningar av statsunderstöd och om stöd för den regionala beredningen
 • att uppmuntra regionerna till samarbete inom och mellan regionerna
 • att få information om läget i fråga om förberedelserna för social- och hälsovårdsreformen i regionerna
 • att öka växelverkan mellan regionerna och ministeriet och inleda samarbete i beredningen av reformen.

Tidsplan för ministerns besök i regionerna (tidsplanen kompletteras senare, ändringar är möjliga)

i den mån det är möjligt ordnas ministerns besök i regionen samtidigt som diskussionen med regionen om social- och hälsovården

 • Satakunta 4.11.2019
 • Södra Karelen 2.12.2019
 • Egentliga Finland 23.1.2020
 • Birkaland 10.2.2020
 • Norra Savolax 29.1.2020
 • Norra Österbotten 31.1.2020
 • Nyland 12.2.2020