Stöd för det regionala verkställandet av programmet Framtidens social- och hälsocentral


Institutet för hälsa och välfärd (THL) stöder och samordnar verkställandet av de regionala projekten inom programmet Framtidens social- och hälsocentral. THL erbjuder expertstöd som stöd för regionutvecklingsarbetet bl.a. genom att ordna regionala och nationella evenemang och workshoppar samt genom att förmedla information om fungerande verksamhetsmodeller. THL erbjuder också stöd för användningen av Innobyns verktyg i projekten. 

Fem regionala samordnare som stöd för projekten 

THL:s regionala samordnare stöder projektberedningen och verkställandet av projekten på landskapsnivå. De samarbetar regionalt med statsunderstödsprojekt och intressentgrupper. De regionala samordnarna är de regionala aktörernas primära kontaktpersoner i ärenden som gäller beredning och verkställande av projekten.  

De regionala samordnarna 
-    erbjuder expertstöd för beredning och genomförande av projekt
-    förmedlar information om nationella riktlinjer och goda verksamhetsmodeller 
-    främjar dialogen och samarbetet mellan aktörerna som deltar i utvecklingsprojekten
-    förmedlar information om regionernas behov till nationell nivå

Varje regional samordnare ansvarar för stödet till landskapen inom ett specialupptagningsområde.

Juha Fränti
OYS område
[email protected]
tel. 029 5247469

Leena-Kaisa Nikkarinen
TAYS område
[email protected]
tel. 029 5247823

Erja Mustonen
KYS område
[email protected]
tel. 029 5247897

Pia Suvivuo 
ÅUCS område
[email protected]
tel. 029 5247122

Miia Ståhle 
HUCS område
[email protected]
tel. 029 5247092