Samordningsgruppen för programmet Framtidens social- och hälsocentral

 

Ordförande

Anna Cantell-Forsbom, direktör, social- och hälsovårdsministeriet/YTO

Vice ordförande

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet/OHO 

Generalsekreterare

Erja Mustonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet/OHO

Medlemmar

Social- och hälsovårdsministeriet

Taneli Puumalainen, avdelningschef, YTO; suppleant Anna-Kaisa Iivari, direktör, YTO
Jussi Lind, specialsakkunnig, OHO; suppleant Antti Kuopila, specialsakkunnig, OHO/OHJA
Maarit Hiltunen-Toura, specialsakkunnig, OHO; suppleant Mikko Huovila, specialsakkunnig, OHO/DITI
Jaska Siikavirta, direktör, APO/ASI; suppleant Juha Luomala, socialråd, APO/ASI
Eveliina Pöyhönen, direktör, APO/PAL; suppleant Taru Koivisto, direktör, YTO/TOK
Jari Keinänen, direktör, TUTO/HYT; suppleant Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, TUTO/HYT
Faiz Alsuhail, direktör, JOT; suppleant Mikko Meuronen, sakkunnig, JOT/ARVI

Institutet för hälsa och välfärd

Anu Muuri, ledande sakkunnig; suppleant Pekka Karjalainen, specialforskare
Anu Niemi, överläkare; suppleant Vesa Syrjä, utvecklingschef

Permanenta sakkunniga

Social- och hälsovårdsministeriet

Annette Rinne, kommunikationschef; suppleant Sanna Leinonen, kommunikationsexpert
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman

Institutet för hälsa och välfärd

Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef; suppleant Piritta Rautavuori, kommunikationsdirektör

Finansministeriet

Riitta Aejmelaus, budgetråd

Sakkunnigsekreterare

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, OHO/OHJA
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, OHO
Virva Juurikkala, specialsakkunnig, APO/PAL
Sari Koskinen, specialsakkunnig, OHO/OHJA
Taina Mäntyranta, direktör, OHO/OHJA
Tapani Hämäläinen, medicinalråd, APO/ASI
Laura Parviainen, projektplanerare, Institutet för hälsa och välfärd
Heikki Vaisto, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd

Teknisk sekreterare

Maria Nousiainen, OHO/OHJA