Samordningsgruppen för programmet Framtidens social- och hälsocentral

Ordförande
Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet/avdelningen för klienter och tjänster
Vice ordförande
Annakaisa Iivari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet/avdelningen för klienter och tjänster                                                                             Generalsekreterare
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet/avdelningen för styrning av social- och hälsovården

Medlemmar

Social- och hälsovårdsministeriet

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, avdelningen för gemenskaper; suppleant Elina Palola, direktör, avdelningen för gemenskaper/enheten för barn och unga
Jussi Lind, specialsakkunnig; suppleant Antti Kuopila, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
Minna Saario, direktör; suppleant Mikko Huovila, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/enheten för digitalisering och informationshantering
Jaska Siikavirta, direktör, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för klienter och personal; suppleant Juha Luomala, socialråd, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för klienter och personal
Eveliina Pöyhönen, direktör, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet; suppleant Taru Koivisto, direktör, avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga/enheten för funktionsförmåga
Jari Keinänen, direktör, avdelningen för säkerhet och hälsa/enheten för skydd av välfärd och hälsa;  sup-pleant Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, avdelningen för säkerhet och hälsa/enheten för skydd av välfärd och hälsa
Raija Volk, direktör; suppleant Mikko Meuronen, sakkunnig, enheten för stöd för ledning-en/utvärderingsgruppen

Institutet för hälsa och välfärd

Anu Muuri, ledande sakkunnig; suppleant Pekka Karjalainen, specialforskare
Anu Niemi, överläkare; suppleant Vesa Syrjä, utvecklingschef

Permanenta sakkunniga

Social- och hälsovårdsministeriet: Annette Rinne, kommunikationschef; suppleant Sanna Leinonen, kommunikationsexpert
Institutet för hälsa och välfärd: Satu-Mari Tolonen, utvecklingschef; suppleant Piritta Rautavuori, kommunikationsdirektör

Sakkunnigsekreterare

Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
Salme Kallinen, konsultativ tjänsteman, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för klienter och personal
Virva Juurikkala, specialsakkunnig, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet
Sari Koskinen, specialsakkunnig, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården/enheten för servicesystemet
Taina Mäntyranta, medicinalråd, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten
Päivi Achté, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd


Teknisk sekreterare

Maria Nousiainen, avdelningen för styrning av social- och hälsovården/styrenheten