Sektionen för regional beredning

För främjande av den regionala beredningen har det tillsatts en egen sektion för ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, som har till uppgift att:

 • Ansvara för utarbetandet och upprätthållandet av en färdplan och lägesbild för den regionala beredningen.
 • Samordna beredningen av strukturreformen
 • Bereda uppgifter i anslutning till överföringen av organiseringsansvaret
 • Samordna lagberedningen och den regionala beredningen
 • Ansvara för utvecklandet av kontaktytorna
 • Öka dialogen mellan regioner och nationella aktörer
 • Ansvara för andra uppgifter i anslutning till den regionala beredningen

Sektionen för den regionala beredningen stöder för sin del att beredningen framskrider i enlighet med reformen i alla regioner. Sektionen gör det möjligt för de regionala aktörerna att i större utsträckning delta i beredningen av reformen och i sinom tid också i genomförandet. Sektionen har också utnämnt/håller på att utnämna underarbetsgrupper till stöd för sitt arbete. 

Vid sidan av sektionen finns dessutom nätverk som alla regionala beredare deltar i.

Sektionen är en del av organiseringen av social- och hälsovårdsreformen och lyder under lednings-gruppen för social- och hälsovårdsreformen.

Medlemmar i sektionen för den regionala beredningen

Ordförande

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Vice ordförande

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

 • Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Kristiina Mukala, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
 • Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
 • Ville-Veikko Ahonen, finansråd, enhetschef, finansministeriet
 • Tomi Hytönen, budgettråd, enhetschef, finansministeriet
 • Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
 • Vesa Jormanainen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
 • Eeva Nykänen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
 • Päivi Husman, direktör, Arbetshälsoinstitutet
 • Tarja Myllärinen, direktör, Kommunförbundet
 • Karri Vainio, specialsakkunnig, Kommunförbundet
 • Aija Tuimala, projektchef, KT Kommunarbetsgivarna
 • Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, HUS (Marina Erhola, verkställande direktör, Päijät-Häme välfärds-samkommun)
 • Antti Parpo, förändringsdirektör, Åbo stad (Sanna Mustajoki, grundtrygghetschef, Björneborg stad)
 • Jaakko Herrala, förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen, Birkalands förbund (Niina Haake, projektchef, Tavastlands förbund)
 • Ilkka Pirskanen, verkställande direktör, Siun Sote (Jari Saarinen, biträdande stadsdirektör, Kuopio stad)
 • Kirsti Ylitalo-Katajisto, välfärdsdirektör, Uleåborg stad (Jari Jokela, direktör, Lapplands sjukvårdsdistrikt)
 • Juha Jolkkonen, sektorchef för för social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors (Inga Nyholm, kontaktchef, Helsingfors stad)
 • Taru Kuosmanen, välfärdsdirektör, Tammerfors stad (Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör, Vanda stad)
 • Kati Kallimo, sektorchef, Jyväskylä stad (Jari Iskanius, finansdirektör, Villmanstrands stad)
 • Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, Kurikka stad (Jari Parkkonen, stadsdirektör, Heinola stad)
 • Oskari Auvinen, stadsdirektör, Kangasala stad (Hannele Mikkanen, kommundirektör, Liperi kommun)
 • Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk kommun (Tytti Määttä, stadsdirektör, Kuhmo stad )
 • Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt (Mikko Pietilä, chefsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)
 • Jani Pitkänen, räddningskommendör, Helsingfors stads räddningsverk (Henri Nordenswan, förvaltningschef, Helsingfors stads räddningsverk)
 • Jari Sainio, räddningsdirektör, Egentliga Finlands räddningsverk (Heikki Vähäkuopus, riskhanteringschef, Åbo stad)
 • Olli-Pekka Ojanen, räddningsdirektör, Birkalands räddningsverk (Pirkko Lindström, förvaltningsdirektör, Birkaland räddninsverk)
 • Jukka Koponen, räddningsdirektör, Norra Savolax räddningsverk (Laura Natunen, personal och förvaltningschef, Norra Savolax räddningsverk)
 • Petteri Helisten, räddningsdirektör, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten (Mika Haverinen, räddningschef, Uleåborg stad)

Sekretariatet

 • Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Pilvi Rantanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Antto Korhonen, specialsakkunnig, finansministeriet
 • Markus Viitaniemi, projektchef, inrikesministeriet (fr.o.m. 1 oktober 2020)
 • Krista Björkroth, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Saija Tyyskä, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Krista Palonen, teknisk sekreterare

Sakkunnigledamöter

 • Karoliina Romanoff, kommunikationsexpert, social- och hälsovårdsministeriet
 • Terhi Tevameri, koordinator för social-, hälso- och välfärdssektorn, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå