Sektionen för särskild utredning om kommunerna som tjänsteproducenter 2019

Frågan om kommunernas tjänsteproduktion kommer att avgöras utifrån en särskild utredning som görs före utgången av 2019. Mandattiden för sektionen är 1.9.2019–31.12 .2019. Den slutliga utredningen lämnas till ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen. Därefter behandlas utredningen i mini-sterarbetsgruppen för social- och hälsovård.

Ordförande: Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet     
Kalle Tervo, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Mikko Meuronen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Mervi Kuittinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet
Juha Myllymäki, ledande jurist, Kommunförbundet
Tuula Karhula, direktör för hälsotjänster och äldreomsorg, Eksote
Annikki Niiranen, verkställande direktör, Kymsote
Antti Parpo, förändringsledare, Åbo
Kati Kallimo, sektorschef för grundskyddet, Jyväskylä
Kristina Stenman, stadsdirektör, Jakobstad
Jyrki Landstedt, räddningsdirektör M-N räddningsverk, inrikesministeriet/Räddningsverket

Sakkunnig

Virva Juurikkala, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Teknisk sekreterare
Emmi Korkalainen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet