Sektioner som lyder under ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

 

Organiseringssektionen

Sektionen har till uppgift att i form av en regeringsproposition bereda lagförslagen om ordnandet av soci-al- och hälsovården, landskapens förvaltning och ekonomi samt landskapsindelningen, landskapsvalen, överföringen av egendom och andra bestämmelser i anslutning till reformen. Sektionen sörjer också för att beredningen av räddningslagen samordnas med annan lagstiftning som bereds.

Ordförande 

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet

1. Vice ordförande

Jaska Siikavirta, direktör, social -och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Riitta Aejmelaeus, budgetråd, finansministeriet
Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Taina Mäntyranta, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
Piia Pekola, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Riitta-Maija Jouttimäki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Päivi Salo, budgetråd, finansministeriet
Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet
Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, justitieministeriet
Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet
Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet
Erkki Papunen, specialsakkunnig, finansministeriet

Sakkunnig

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Suvi Velic, jurist, social- och hälsovårdsministeriet

Teknisk sekreterare

Jussi Lindgren, specialsakkunnig, finansministeriet

Finansieringssektionen

Landskapens finansiering baserar sig huvudsakligen på statlig finansiering och överföringen av uppgiften innebär ändringar i statsandelen för kommunal basservice och i inkomstbeskattningen. Finansieringssektionen bereder ett förslag om finansieringen av ordnandet av social- och hälsovården samt om de ändringar i statsandelarna för kommunal basservice som hänför sig till reformen och de ändringar som gäller beskattningen.

Före utgången av 2020 ska det göras en utredning om landskapens beskattningsrätt och om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Som stöd för detta arbete tillsätts en särskild beredningsgrupp, men den ska samarbeta med finansieringssektionen.

Ordförande

Markku Nissinen, finansråd, finansministeriet

Vice ordförande

Faiz Alsuhail, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Jussi Lind, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet                   
Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Mikko Peltola, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
Fransiska Pukander, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Jaana Määttälä, specialsakkunnig, inrikesministeriet

Sakkunniga

Virpi Vuorinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Emmi Vettenranta, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Unna Heimberg, finansexpert, finansministeriet

Sekretare

Jussi Lindgren, specialsakkunnig, finansministeriet

Teknisk sekreterare

Hanna-Maija Perttola, projektsekreterare, finansministeriet

Personalsektionen

Ordförande

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, finansministeriet

Vice ordförande

Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, Kommunarbetsgivarna
Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsforskare, Kommunarbetsgivarna
Kristian Karrasch, förhandlingschef JHL, JAU
Marja Lounasmaa, intressebevakningsdirektör Jyty, JAU
Laura Lindholm, förhandlingsledare Läkarförbundet, FOSU
Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU                                                                            
Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör SuPer, KoHo
Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakningsdirektör Tehy, KoHo

Sakkunnigsekreterare

Ulla Westermarck, konsultativ tjänsteman Statens arbetsmarknadsverk, finansministeriet