Sektioner som lyder under ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

 

Organiseringssektionen

Sektionen har till uppgift att i form av en regeringsproposition bereda lagförslagen om ordnandet av soci-al- och hälsovården, landskapens förvaltning och ekonomi samt landskapsindelningen, landskapsvalen, överföringen av egendom och andra bestämmelser i anslutning till reformen. Sektionen sörjer också för att beredningen av räddningslagen samordnas med annan lagstiftning som bereds.

Ordförande: Auli Valli-Lintu, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
1. Vice ordförande: Jaska Siikavirta, direktör, social -och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Riitta Aejmelaeus, budgetråd, finansministeriet
Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Taina Mäntyranta, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
Piia Pekola, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Riitta-Maija Jouttimäki, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Päivi Salo, budgetråd, finansministeriet
Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet
Marietta Keravuori-Rusanen, lagstiftningsråd, justitieministeriet
Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet
Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet
Erkki Papunen, specialsakkunnig, finansministeriet

Sakkunnig

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Suvi Velic, jurist, social- och hälsovårdsministeriet

Teknisk sekreterare

Märta Lehtonen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet

Finansieringssektionen

Landskapens finansiering baserar sig huvudsakligen på statlig finansiering och överföringen av uppgiften innebär ändringar i statsandelen för kommunal basservice och i inkomstbeskattningen. Finansieringssektionen bereder ett förslag om finansieringen av ordnandet av social- och hälsovården samt om de ändringar i statsandelarna för kommunal basservice som hänför sig till reformen och de ändringar som gäller beskattningen.

Före utgången av 2020 ska det göras en utredning om landskapens beskattningsrätt och om avvecklingen av flerkanalsfinansieringen. Som stöd för detta arbete tillsätts en särskild beredningsgrupp, men den ska samarbeta med finansieringssektionen.

Ordförande: Markku Nissinen, finansråd, finansministeriet
Vice ordförande: Raija Volk, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Jussi Lind, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet                   
Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Taito Vainio, direktör, styrningsenheten, inrikesministeriet
Mikko Peltola, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd
Fransiska Pukander, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Sakkunniga

Tero Tyni, budgetråd, finansministeriet
Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Hanna-Mari Talka, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Teknisk sekreterare: Finansministeriet

Personalsektionen

Ordförande: Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, Statens arbetsmarknadsverk, finansministeriet
Vice ordförande: Annakaisa Iivari, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, Kommunarbetsgivarna
Juho Ruskoaho, arbetsmarknadsforskare, Kommunarbetsgivarna
Kristian Karrasch, förhandlingschef JHL, JAU
Marja Lounasmaa, intressebevakningsdirektör Jyty, JAU
Laura Lindholm, förhandlingsledare Läkarförbundet, FOSU
Maria Löfgren, verksamhetsledare, FOSU                                                                            
Anne Sainila-Vaarno, intressebevakningsdirektör SuPer, KoHo
Else-Mai Kirvesniemi, intressebevakningsdirektör Tehy, KoHo
Sakkunnigsekreterare: Ulla Westermarck, konsultativ tjänsteman Statens arbetsmarknadsverk, finansministeriet
Teknisk sekreterare: Finansministeriet

Sektion för den regionala beredningen

Ordförande: Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Vice ordförande: Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet
Kristiina Mukala, medicinalråd, social- och hälsovårdsministeriet
Jaska Siikavirta, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, enhetschef, finansministeriet
Tomi Hytönen, budgettråd, enhetschef, finansministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Vesa Jormanainen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
Päivi Nykänen, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd
Päivi Husman, direktör, Arbetshälsoinstitutet
Tarja Myllärinen, direktör, Kommunförbundet
Karri Vainio, specialsakkunnig, Kommunförbundet
Aija Tuimala, projektchef, KT Kommunarbetsgivarna
Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare, HUS
Antti Parpo, förändringsdirektör, Åbo stad 
Jaakko Herrala, förändringsdirektör för social- och hälsovårdsreformen, Birkalands förbund
Ilkka Pirskanen, verkställande direktör, Siun Sote
Kirsti Ylitalo-Katajisto, välfärdsdirektör, Uleåborgs stad
Juha Jolkkonen, sektorchef för för social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Taru Kuosmanen, välfärdsdirektör, Tammerfors stad
Kati Kallimo, sektorchef, Jyväskylä stad
Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, Kurikka stad
Oskari Auvinen, stadsdirektör, Kangasala stad
Tiina Heikka, kommundirektör, Lappträsk kommun
Marina Kinnunen, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt
Jani Pitkänen, räddningskommendör, Helsingfors stads räddningsverk
Jari Sainio, räddningsdirektör, Egentliga Finlands räddningsverk
Olli-Pekka Ojanen, räddningsdirektör, Birkalands räddningsverk
Jukka Koponen, räddningsdirektör, Norra Savolax räddningsverk
Petteri Helisten, räddningsdirektör, räddningsverket i Uleåborg-Nordöstra Österbotten

Sakkunnigsekreterare

Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Pilvi Rantanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Antto Korhonen, specialsakkunnig, finansministeriet
Markus Viitaniemi, projektchef, inrikesministeriet (fr.o.m. 1 oktober 2020)

Teknisk sekreterare

Krista Björkroth, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet