Statsunderstöd för strukturreformen

Statsunderstöd beviljas i synnerhet för utveckling och förenhetligande av uppgiften att ordna social- och hälsovårdstjänster, till exempel

  • utveckling av styrningen
  • utredningar och planer som gäller servicenätet
  • fastställande av servicekedjor och servicehelheter
  • utvecklande av ledningen av servicenätet och servicekedjorna samt ledning genom information
  • förenhetligande av informations- och kommunikationstekniska lösningar
  • beredning av andra åtgärder för att stävja kostnadsutvecklingen.

Genom understöden stöds fortsatt utveckling av regionala lösningar som uppkommit vid beredningen av den föregående regeringens reform.

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar statsunderstöd också för flera andra utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården i enlighet med regeringsprogrammet.

Ansökningstiden har gått ut och understödsbesluten har fattats.

Beslut om understöd

Statsunderstöden kunde sökas våren 2020.

Presentationsmaterial från infotillfället den 30 juni 2020: 

Beslut om ansökan om statsunderstöd

Besluten om statsunderstöd för projekt som stöder den strukturella reformen har fattats. År 2020 beviljade social- och hälsovårdsministeriet sammanlagt ca 120 miljoner euro i statsunderstöd. 24 ansökningar om statsunderstöd för regional beredning som stöder strukturreformen lämnades in och det sammanlagda beloppet för ansökningarna var ca 156,3 miljoner euro. Alla regioner som ansökt om statsunderstöd beviljades statsunderstöd.

Ansökningsblankett och bilagor

Ytterligare information

Frågor som gäller understödet besvaras vid social- och hälsovårdsministeriet av
Kari Hakari, avdelningschef, [email protected] (frågor som gäller understödet)
Antti Kuopila, specialsakkunnig, [email protected] (frågor som gäller understödet)
Pilvi Rantanen, specialsakkunnig, [email protected] (frågor som gäller digitalisering)
Krista Björkroth, sakkunnig, [email protected] (tekniska frågor)