Tidtabell

Social- och hälsovårdsreformen består av många stora helheter som bereds parallellt vid olika ministerier. Beredningen av reformen inleddes hösten 2019. Reformen förutsätter mycket utredningsarbete och kartläggningar av nuläget.

Särskilda utredningar som gjordes hösten 2019

  • Särlösningen för Nyland
  • Kommunernas roll som tjänsteproducent
  • Ordnandet av miljö- och hälsoskydd

I början av 2020 sker utlysningar av statsunderstöd

I början av 2020 ordnas diskussioner mellan regionerna och social- och hälsovårdsministeriet

Utredningar som ska göras före utgången av 2020. Dessa utredningar görs parlamentariskt, dvs. alla riksdagspartier deltar i arbetet.

  • Landskapens beskattningsrätt
  • Avveckling av flerkanalsfinansieringen

Lagstiftningsarbetet inleddes hösten 2019

Beredningsorganisationen

Beredningen leds av ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård. Ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen, som består av tjänsteinnehavare, samordnar och leder det arbete som utförs i de fyra sektionerna.

Mer information

avdelningschef Kari Hakari, SHM, tfn +358 295 163 642