Tjänster för barn och familjer

Program för att förbättra barn- och familjetjänsterna

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) fortsätter 2020–2022 i enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Syftet med programmet är att stärka särskilt följande:

  • familjecenter och tidigt stöd i vardagen för barn, unga och familjer
  • mentalvårds- och missbrukartjänster med låg tröskel för barn och unga
  • mångdisciplinärt barnskydd

De första två helheterna utvecklas som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. För att skapa mångdisciplinära social- och hälsocentraler i landskapen kan man söka statsunderstöd under perioden 20.1.–30.4.2020.

Bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet samarbetar inom servicen för barn och unga

Största delen av mötena med barn och ungdomar sker i det dagliga arbetet inom småbarnspedagogiken och skolan. Välfungerande samarbetsstrukturer tryggar samarbetet mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att tillgodoseendet av barns och ungas behov kan tillgodoses smidigt.

Utvecklingen av tjänsterna för barnfamiljer sträcker sig över regeringsperioder

Den pågående utvecklingen av barn- och familjetjänsterna inleddes genom ett utvecklingsprogram under åren 2016-2019.

Ytterligare information

Hanne Kalmari, ledande sakkunnig, THL, tfn 0295 247 779

Elina Palola, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 595