Uppföljningsgruppen i social- och hälsovårdsreformen

Uppföljningsgruppen har till uppgift att stödja beredningen, genomförandet och uppnåendet av målen när det gäller social- och hälsovårdsreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral. Uppföljningsgruppen kan också ge sina synpunkter till ledningsgruppen som stöd för beredningen och genomförandet. Ledningsgruppens presidium är också presidium för uppföljningsgruppen.
Ordförande: Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet
Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet                 
Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Tuija Kumpulainen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Veli-Mikko Niemi, överdirektör, finansministeriet
Liisa Siika-aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet
Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet
Teija Mikkonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet
Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet
Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, Västra Nylands räddningsverk
Riikka Nurmi, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet
Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet
Markku Tervahauta, generaldirektör, Institutet för hälsa och välfärd
Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbundet
Marina Erhola, verkställande direktör, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun
Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Ilkka Luoma, direktör för sjukvårdsdistriktet Norra Österbotten
Ilkka Pirskanen, verkställande direktör, Siunsote
Minna Korkiakoski-Västi, verkställande direktör, Soite
Jari Saarinen, biträdande stadsdirektör, Kuopio
Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå
Harri Jokiranta, styrelseordförande, stiftelsen Huoltaja
Paul Lillrank, professor, Aalto-universitetet, Hema-institutet
Sari Rissanen, dekanus, professor, Östra Finlands universitet
Ismo Partanen, direktör, Hali ry
Anne Knaapi, vice generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf
Gun Eklund, verkställande direktör, Folkhälsan
Sami Salminen, förbundets ordförande, Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Nuva ry
Anssi Pirttijärvi, planerare, Statens ungdomsråd
Tea Hoffrén, planerare, Vane
Sari Kokko, ordförande, Handikappforum rf

Sakkunniga:

Henriikka Tammes, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Teknisk sekreterare:

Krista Palonen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet
Ledningsgruppen, uppföljningsgruppen och sektionerna kan vid behov höra sakkunniga som stöd för sitt arbete och ordna verkstäder eller arbetsmöten. Sektionerna ska bereda ärenden i samarbete med andra sektioner. Sektionerna kan genom eget beslut också organisera sig i mindre sektioner vid behov.