Uppföljningsgruppen i social- och hälsovårdsreformen

Uppföljningsgruppen har till uppgift att stödja beredningen, genomförandet och uppnåendet av målen när det gäller social- och hälsovårdsreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral. Uppföljningsgruppen kan också ge sina synpunkter till ledningsgruppen som stöd för beredningen och genomförandet. Ledningsgruppens presidium är också presidium för uppföljningsgruppen.

Ordförande: Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Vice ordförande: Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet                 

Vice ordförande: Satu Koskela, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Medlemmar:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, finansministeriet

Liisa Siika-aho, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet

Ville-Veikko Ahonen, finansråd, finansministeriet

Teija Mikkonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Janne Koivukoski, räddningsråd, inrikesministeriet

Veli-Pekka Ihamäki, räddningsdirektör, Västra Nylands räddningsverk

Riikka Nurmi, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet

Marjukka Aarnio, industriråd, arbets- och näringsministeriet

Markku Tervahauta, generaldirektör, Institutet för hälsa och välfärd

Hanna Tainio, vice verkställande direktör, Kommunförbundet

Marina Erhola, verkställande direktör, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Ilkka Luoma, direktör för sjukvårdsdistriktet Norra Österbotten

Ilkka Pirskanen, verkställande direktör, Siunsote

Minna Korkiakoski-Västi, verkställande direktör, Soite

Jari Saarinen, biträdande stadsdirektör, Kuopio

Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör, Borgå

Marja Heikkilä, styrelseordförande, stiftelsen Huoltaja

Paul Lillrank, professor, Aalto-universitetet, Hema-institutet

Sari Rissanen, dekanus, professor, Östra Finlands universitet

Ismo Partanen, direktör, Hali ry

Anne Knaapi, vice generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Gun Eklund, verkställande direktör, Folkhälsan

Sami Salminen, förbundets ordförande, Finlands ungdomsfullmäktiges förbund Nuva ry

Anssi Pirttijärvi, planerare, Statens ungdomsråd

Tea Hoffrén, planerare, Vane

Sari Kokko, ordförande, Handikappforum rf

Sakkunniga:

Erja Koponen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet

Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Annette Rinne, kommunikationschef, social- och hälsovårdsministeriet

Teknisk sekreterare:

Krista Palonen, projektsekreterare, social- och hälsovårdsministeriet

Ledningsgruppen, uppföljningsgruppen och sektionerna kan vid behov höra sakkunniga som stöd för sitt arbete och ordna verkstäder eller arbetsmöten. Sektionerna ska bereda ärenden i samarbete med andra sektioner. Sektionerna kan genom eget beslut också organisera sig i mindre sektioner vid behov.