Utkast till lagförslag 15.6.2020

Utkastet till regeringens proposition om social- och hälsovårdsreformen på remiss 15.6–25.9.2020

Social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och inrikesministeriet ber kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland och de övriga aktörer som nämns i begäran om utlåtande att yttra sig om utkastet till regeringens proposition om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig i frågan. Remissyttranden lämnas in via en elektronisk enkät.

Material för remissen

Pressmeddelande, sammanfattning och presentationsmaterial

Beredningsmaterial