Utveckling av tjänsterna

I reformen av social- och hälsovården ska tjänsterna på basnivå stärkas och vikten föras över på det förebyggande arbetet. Målet är att säkerställa att tjänsterna motsvarar människornas behov och att problem kan åtgärdas i tid.

Basservicen utvecklas genom programmet Framtidens social- och hälsocentral. Syftet med programmet är att utveckla heltäckande social- och hälsocentraler i Finland för att människorna ska få den hjälp de behöver på ett och samma ställe.

Tjänsterna ska utvecklas och samordnas till obrutna servicekedjor och helheter. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården ska hänvisa människorna till sådana tjänster där de får den individuella hjälp de behöver i rätt tid.

Verksamhetssätten och de digitala lösningarna ska utvecklas med människan i fokus. Utvecklingsarbetet baserar sig på bred kompetens och på samarbete mellan olika yrkesgrupper inom social- och hälsovården.

Tjänsterna för främjande av människornas välbefinnande och hälsa ska utvecklas som en helhet. Vid sidan av programmet för Framtidens social- och hälsocentral utvecklas tjänsterna genom många andra projekt.