Välfärdsområdenas referensarkitektur

I välfärdsområdenas referensarkitektur beskrivs den lagstiftning och de strategier som påverkar välfärdsområdenas verksamhet samt målbilden för välfärdsområdenas verksamhet och informationshantering. Referensarkitekturen ger en bild av läget efter att välfärdsområdet inlett verksamheten, främst av hur tjänsterna är organiserade.   

Social- och hälsovårdsministeriet har berett referensarkitekturen i samarbete med finansministeriet och inrikesministeriet, och man har hört representanter för specialupptagningsområdena, arbetsgrupperna för den övergripande social- och hälsovårdsarkitekturen samt den nationella beredningsgruppen för datateknik och informationsteknologi inom reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.
 
Referensarkitekturen är avsedd för de som bereder välfärdsområdena för att ge dem en grund för det region-ala arbetet och hjälpa dem få en helhetsbild av välfärdsområdet, dess verksamhet och informationshante-ring. Referensarkitekturen ska styra beredningen och användas som stöd vid riktandet av finansieringen för IKT-förändringen. Målet är främst att man vid beredningen ska ha bättre förutsättningar för att samordna de olika infallsvinklar som gäller verksamhetsutvecklingen, informationshanteringen och IKT.

Referensarkitekturen beskriver välfärdsområdenas aktörer och deras relationer, välfärdsområdenas tjänster samt de viktigaste verksamhetsprocesserna och kopplingarna mellan dem. När man utarbetar informationsarkitekturen kartlägger man de huvudsakliga informationsgrupperna och de centrala regionala och nationella datalagren samt informationsflödena. När det gäller informationssystemen kartlägger man de viktigaste informationssystemtjänsterna och beskriver de system som områdena använder.
 

  • Presentationsmaterial om referensarkitekturen
  • Publikationen om referensarkitekturen
  • Referensarkitekturens QPR-filer

  
Ytterligare information:
Inari Otonkoski, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Teemu Luukko, inrikesministeriet, [email protected]
Petri Tuominen, finansministeriet, [email protected]